noviny.OAKE.sk
Noviny Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
Dnes je pondelok, 26. február 2024.    Meniny oslavuje Viktor,  zajtra Alexander.

Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2017/2018.

 

V 2. polroku navštevovalo našu školu 514 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ste mohli nájsť 20 tried.

 

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 2. polroku za celú školu bol 1,72.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 124 študentov, čo predstavuje 24,1% z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 180 študentov, čo je 35 %.

190 študentov prospelo, čo je 37%.

13 študentov neprospelo, čo je 1,1 % z celkového počtu

7 študentov bolo neklasifikovaných, čo je 1,4% z celkového počtu

 

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1. mieste sa umiestnila 1.D  trieda s priemerom 1,4

  1. miesto obsadili žiaci 3.E triedy s priemerom 1,45

a 3. miesto patrí žiakom 1.E triedy, s priemerom 1,49.

 

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

  1. miesto obsadili žiaci z 4.A s priemerom 1,99,
  2. miesto patrí žiakom 4.B triedy s priemerom 2,01

a 20. miesto patrí žiakom 4.C triedy s priemerom 2,11.

 

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 1.A triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 45,44

druhé miesto patrí žiakom 1.B triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 53,78,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 3.A triedy, s počtom 55,69 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

 

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

  1. miesto obsadila 2.E s počtom vymeškaných hodín 79,96 na jedného žiaka,
  2. miesto patrí 3.D triede s počtom vymeškaných hodín 83,56 na jedného žiaka.

a 20. miesto patrí žiakom 3.E triedy s počtom vymeškaných hodín 87 na jedného žiaka.

 

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.D trieda s priemerom 1,4.

Za druhý ročník 2.E trieda s priemerom 1,56.

Za tretí ročník 3.E trieda s priemerom 1,45.

A za štvrtý ročník 4.D trieda s priemerom 1,55.

 

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.B trieda s priemerom 1,67.

Za druhý ročník 2.B s priemerom 1,85.

Za tretí ročník 3.A s priemerom 1,91.

Za štvrtý ročník 4.C s priemerom 2.11.

 

Môžeme sa pochváliť, že v 2.polroku školského roka 2017/2018 na našej škole študovalo 28 študentov s priemerom 1,00.  V prvom ročníku je ich 10, v druhom ročníku sú štyria, v treťom a štvrtom ročníku je ich 7.

 

 

Za 2. polrok bolo dokopy vymeškaných 35 564 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 67,64 hodín. Neospravedlnených hodín bolo za tento polrok 262. Na jedného žiaka pripadá v priemere 0,51 neospravedlnených hodín.

 

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mali zníženú známku zo správania na druhý stupeň 8 žiaci, na tretí stupeň 5 žiaci.

 

 

Všetkým študentom k dosiahnutým výsledkom v druhom polroku blahoželáme a želáme im  pekné prázdniny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počasie
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Ankety

Ktorá prvácka trieda sa tento rok na imatrikulácii predstavila najlepšie?

View Results

Loading ... Loading ...