Deň učiteľov

marec neodmysliteľne patrí učiteľom, kedy spomíname okrem iného na narodenie Jána Amosa Komenského. Podľa UNESCa, ktoré v roku 1994 vyhlásilo za Svetový deň učiteľov, ako pripomienku Charty učiteľov, 5. október. Je…

Cinquain

Pri príležitosti medzinárodného dňa poézie by som vám rada predstavila tento typ básne. Práve v jej jednoduchosti sa skrýva krása. Chcela by som vás všetkých motivovať, aby ste si niekedy…

New Day

A new day is here once again With the sun and its warm beams smiling at me. The clouds are here as well But all I need now is the fellow…

Myšlienky

Slabý plamienok kde-tu zhasne, ďalší plamienok kdesi zasvieti. Vidieť ich prerušovane blikať, blikať všade navôkol v tej náramne neuveriteľnej a nekonečnej spleti.

Hodnotné zistenie

Podvedomie. Čo pre nás predstavuje? Mnoho ľudí možno ani nevie, že ho má, no napriek tomu vás uisťujem, že tam niekde v hĺbke každého z nás je, drieme, a len čaká na…

Empty / Prázdna

Empty   Feeling like there’s nothing left within you, Sensing all the pain that couldn’t reach you. Yet, not being able to be hurt, Because there’s too many things to…