Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.      Mgr. Simona Albertová       Mgr. Antónia Zubková

V pondelok 20. mája 2024 sa naši žiaci bilinguálneho štúdia zúčastnili návštevy Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ a Amerického centra vo Vedeckej knižnici v Košiciach. Zaujímavá a pútavá prezentácia možností štúdia a práce katedry spolu s prehliadkou výučbových priestorov vyplnila naše pondelkové predpoludnie. Počas návštevy Vedeckej knižnice v stredu 22. mája, sa naši žiaci oboznámili s prácou tejto inštitúcie a možnosťami využitia jej služieb pre verejnosť. Veľmi pútavá a interaktívna prezentácia v anglickom jazyku z americkej literatúry na tému Little Women od americkej autorky Louisy May Alcott bola hlavným bodom programu návštevy. Žiaci si následne mali možnosť otestovať svoje vedomosti v literárnom kvíze a v skupinovej práci. Taktiež si otestovali svoje vedomosti v krátkom kvíze o USA. Najúspešnejší žiaci boli odmenení malým darčekom.