Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.a14

Študenti  1. a  2. ročníka súťažili v kategórii 2A . Študenti 3. a  4. ročníka súťažili

v kategórii 2B.

 

Olympiáda pozostávala zo štyroch častí : 1/ gramatický test

2/ počúvanie s porozumením

3/ čítanie s porozumením

4/ príbeh podľa obrázka /story telling/a simulácia

 

a

 

 

 

Študenti veľmi dobre zvládli všetky hodnotené oblasti, preukázali samostatnosť,

kreativitu a schopnosť komunikovať v anglickom  jazyku. Celkovo bolo na olympiáde 26 študentov, z toho v kategórii 2A (1. a 2. ročníky) sa zúčastnilo 14 študentov, v kategórii 2B (3. a 4. ročníky)12 študentov.

 

 

V kategórii 2A     1. miesto  obsadila Soňa Salaiová z 1. A triedy      (Ho)a10

  1.     miesto    „           Laura Gazdagová z 2. B triedy  (Ja )
  2.     miesto    „           Adam Nemčík z 1. C triedy       (Sc )

 

V kategórii 2B  1. miesto  obsadila Sofia Orlovská z 4. D triedy             (Li)

  1. miesto „           Simona Zákutná z 3. A triedy          (Lu)a13
  2. miesto „           Daniel Szmolniczký z 4. B triedy    (Ag)

 

 

 

Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v januári 2017 budú školu reprezentovať : Laura Gazdagová z 2. B triedy a Sofia Orlovská zo 4. D triedy.

 

 

Ing. Silvia Augustinská

RNDr. Mária Javnická

sekcia ANJ                                                                            V Košiciach,   25. 11. 2016