Od detstva nás formujú rôzne stereotypy a očakávania týkajúce sa toho, ako by sme mali vyzerať, čo by sme mali robiť a aké postoje by sme mali mať.

Rovnosť medzi pohlaviami je stále bojovou témou, a napriek pokroku ktorý sme dokázali si myslíme, že máme na čom pracovať.

Najväčšou prekážkou v našom živote je strach. Obavy z odlišností, odsúdenia alebo, že naše názory nebudú akceptované. 

 

Preto sme presvedčené, že posilnenie mladých dievčat je dôležité. Máme záujem o poskytnutie príležitosti pre mladé dievčatá, aby sa necítili byť potláčané, a nadobudli zdravé sebavedomie.

Každé dievča by malo mať príležitosť objaviť svoj potenciál a byť podporované v tom, aby sa stalo nezávislou a silnou ženou. Rodová rovnosť nie je len otázkou spravodlivosti, je to príležitosť lepšej a spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých.

Nechajme sa inšpirovať odvahou a hlasmi mladých dievčat, ktoré sa odvážili stáť si za svojimi názormi a bojovať za svoje práva. Dajme im vedieť, že nie sú samé a, že ich hlas je dôležitý. Samotná zmena môže začať práve teraz medzi nami, a spoločne môžeme vytvoriť svet, kde bude každé dievča mať možnosť žiť život bez obmedzení a predsudkov.

 

Monika a Miroslava