Návšteva synagógy

Dňa 20. februára 2023 žiaci 2.C a 2.D spolu s p.p. Koltášovou a p.p. Dratvovou a 23. februára 2023 žiaci 2.A a 2.E s pp. Koltášovou a pánom riaditeľom, navštívili synagógu na Puškinovej…

Výsledky súťaže o SUPER TRIEDU za 1.polrok 2022/23

Poradie tried pri hodnotení prospechu a dochádzky a čistoty jednotlivo: najlepší prospech:          1. miesto: II.D                                        2. miesto: I.A                                        3. miesto: I.E