Z aktuálneho diania

Prax vo Viedni

Naša cesta začala v Košiciach, autobusom sme pokračovali do Viedne na ulicu menom Pillargasse 8. Po dobu troch týždňov sme žili v dvoch apartmánoch. Ja, Lydka, obe Sofie, Slávka a ...

Výsledky klasifikácie za 2.polrok šk.roku 2015/2016

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2015/2016. V 2. polroku navštevovalo našu školu 551 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ...

Moja prax vo Viedni

Moje meno je Nikola Eliášová. Som žiačkou Obchodnej akadémie v Košiciach. 10 dievčat z tejto školy šlo na prax do Viedne, ja som bola jednou z nich. Cestovali sme koncom ...

Výlet do Poľska

Výlet do Poľska sa začal 31. mája. O pol siedmej sme sa stretli pri Amfiteátri – Festivalové námestie, kde sme mali pristavený autobus. O siedmej bol odchod na smer Prešov, ...

INTERSTENO 2016

Medzinárodná internetová súťaž v rýchlostnom písaní na počítači INTERSTENO 2016 sa konala v dňoch od 11. apríla do 2. mája 2016. Do súťaže sa prihlasovali súťažiaci rôznych kategórii z celého sveta. ...

Sadenie olympijskej lipy na Deň zeme 22.04.2016

Rozhodnutie o tom, že na Deň zeme si zasadíme „olympijskú“ lipu, sme sa dozvedeli od pp. Dratvovej. Pomáhali sme jej pripraviť miesto, na ktorom bude stromček zasadený. Tak sme si chlapci ...

Deň narcisov

V piatok 15. apríla sa uskutočnil 20-ty ročník Dňa narcisov. Študenti a študentky našej školy vyšli do ulíc a snažili sa osloviť čo najviac ľudí, aby si od nich zakúpili narcis za ľubovoľný ...

Súťaž v sudoku

Dňa 17.3. sa na našej škole, v spoločenskej miestnosti, konal turnaj v lúštení populárneho hlavolamu sudoku. Táto súťaž sa konala pod záštitou Žiackej školskej rady pod vedením p.p. Lukáča. Na sútaži sa ...

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2016

Dňa 9. marca 2016 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnilo 14 študentov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Odborná porota: Mgr. Danková Ľudmila, Mgr. Ildikó Kompérová, ...

Celoslovenská súťaž v SIP

50. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnil v dňoch 9. a 10. marca 2016 v Seredi. 1. m i e ...

Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 3. 3. 2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa na ňom 12 žiakov s 10 prácami. Súťažiaci Oblasť Konzultant 1. Durová, Hlaváčová, 3.C 15.Ekonomika a riadenie Ing.Ladiková 2. Forrai 3.E 15.Ekonomika ...

2. projektové stretnutie v Amstettene

V dňoch od 7.2.2016 do 12.2.2016 sa v rámci medzinárodného projektu Erasmus + „Podnikanie študentov v Európe“ konalo 2. Projektové stretnutie v Amstettene, v Rakúsku. Zúčastnili sa na ňom študenti a učitelia participujúcich ...

Finále medzinárodnej vedomostnej súťaže - Olympijský kvíz, Budapešť

Ako sme informovali počas školského roka, naša škola sa zapojila do medzinárodnej vedomostnej súťaže Olympijský kvíz. Po základnej online časti sa naša škola prebojovala do finále tejto súťaže, ktoré sa konalo 13. februára ...

Výsledky súťaže o SUPER TRIEDU

1. polrok 2015/2016 Poradie tried pri hodnotení prospechu, dochádzky a čistoty jednotlivo: najlepší prospech: 1. miesto: II. D 2. miesto: I. E 3. miesto: I. D najlepšia dochádzka: 1. miesto: I. B 2. miesto: ...

16. ples Obchodnej akadémie

Dňa 23 . januára 2016 sa v Spoločenskom pavilóne uskutočnil 16. ples Obchodnej akadémie. Ples začal o 19-tej hodine a otvorila ho Nikoleta Mačangová zo IV. A triedy štandardným tancom so svojím ...

Výsledky klasifikácie za 1. polrok 2015/2016

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2015/2016. V 1. polroku navštevovalo našu školu 555 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole môžete tento rok ...

Obvodné kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 14.1.2016 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do obvodného kola postúpili víťazi školských kôl zo stredných škôl v okresoch Košice I, II, III, IV. Súťažilo sa v ...

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Vy h o d n o t e n i e 17. 12. 2015 Vyhodnotenie školského kola súťaže bolo v réžii Ing. Mihokovej, predsedníčky školskej súťažnej komisie, ktorá ...

Súťaž v spracovaní informácií na PC

Štvrtok 10. decembra 2015 sa niesol v znamení tradičnej školskej súťaže v Spracovaní informácií na PC (SIP). Vynikajúcu náladu medzi súťažiacimi podporil aj zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz, ktorý súťaž slávnostne otvoril a ...

Olympiáda v nemeckom jazyku

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 7.12.2015. Súťaž mala dve kategórie, v ktorých sa súťažilo. Kategória 2A je určená pre študentov 1.a 2. ročníka, kategória 2B je určená ...

Odborná exkurzia v Štátnom archíve

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou Štátny archív ...

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 3.12.2015 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V kategórii 2A súťažilo 12 študentov prvého a druhého ročníka. V kategórii 2B súťažilo sedem ...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 2.decembra 201ť sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií – kategória A (3.- 4. ročník) a kategória B (1. – 2.ročník). ...

Sme vo finále

25.a 26. novembra 2015 sa uskutočnilo záverečné kolo medzinárodnej súťaže Olympijský kvíz. Naše družstvo pod vedením pp Dratvovej v zložení Filip Forrai, Radoslava Straková, Radovan Takáč, Michal Sedlák, Tatiana Chymičová, Ján Niščák, ...

Imatrikulácia 2015

Tento týždeň sa prváci oficiálne stali žiakmi našej školy. V piatok 13. 11. 2015 sa v Tabačke uskutočnila neoficiálna časť imatrikulácie v retro štýle. Program pripravili jednotlivé triedy 3. ročníka. Naši prváci ...

Deň študentstva

O pár dní oslavujeme Medzinárodný deň študentstva. Poznajú však študenti (a nielen oni) dôvod, prečo sa tento deň vo svete pripomína ako sviatok študentov? Podľa mojich skúseností veľa študentov pôvod tohto sviatku nepozná. ...

Olympijský kvíz –výsledky po štvrtom kole

11.a 12. októbra 2015 sa uskutočnilo štvrté kolo medzinárodnej súťaže Olympijský kvíz. Naše družstvo pod vedením pp Dratvovej v zložení Filip Forrai, Radoslava Straková, Radovan Takáč, Michal Sedlák, Tatiana Chymičová, Ján Niščák, Lýdia ...

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 očami druhákov - veľtrhových „asistentov“

Tak ako každý rok, aj tento naša škola organizovala Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. V priebehu dvoch dní, 21. a 22. októbra 2015, žiaci prezentovali svoje firmy, prednášali prezentácie o vybraných ...

Vyhodnotenie 13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4

Najlepšia cvičná firma: 1. miesto: Horolezecká škola Tatry, cvičná firma Poprad – Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad2. miesto: SLOV-KEN, s.r.o. Levice – Obchodná akadémia, Ul. K. Kittenbergera 2, Levice3. miesto: Wiliam Dolce ...

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Košiciach

Minulý týždeň zorganizovala naša škola v poradí už 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Veľtrh sa uskutočnil v dňoch 21.-22.novembra v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Tento rok sa na veľtrhu zúčastnilo ...

Olympijský kvíz –výsledky po druhom kole

14.a 15. októbra 2015 sa uskutočnilo druhé kolo medzinárodnej súťaže Olympijský kvíz. Naše družstvo pod vedením pp Dratvovej v zložení Filip Forrai, Radoslava Straková, Radovan Takáč, Michal Sedlák, Tatiana Chymičová, Ján Niščák, Lýdia ...

Olympic Quiz

Viete, že naša škola sa v tomto polroku zúčastňuje na medzinárodnej súťaži Olympijský kvíz? Súťaž jednotlivých stredoškolských družstiev z Maďarska a zo Slovenska prebieha online formou v anglickom jazyku a prebieha v piatich ...

Biela pastelka

Nadácia Biela pastelka aj tento rok zavítala na našu školu. Dňa 25.9. 2015 sa zišli naši študenti, aby pomohli nevidiacim a slabozrakým. Personál školy a študenti boli veľmi milí a s radosťou prispeli ...

Výsledky klasifikácie za 2. polrok 2014/2015

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2014/2015. V 2. polroku navštevovalo našu školu 552 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ste mohli nájsť ...

Výlet do Londýna 2015

V dňoch od 11.06.2015 do 16.06.2015 sa uskutočnil výlet do Londýna pre bilingválnych študentov. Na výlete sa zúčastnilo 18 študentov školy s pani profesorkou Kováčovou a pánom riaditeľom. V prvý deň sme v skorých ranných ...

Nezabudnuteľné Taliansko

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy mohli zúčastniť na školskom poznávacom zájazde v Taliansku, ktorý sa uskutočnil od 01.06 do 06.06 2015. Výlet zorganizoval pán profesor Lipták. Náš výlet sa ...

Výlet do Francúzska 2015

Keďže sa na našej škole každoročne organizujú poznávacie zájazdy do rôznych kútov Európy, ani tento rok sa nezaobišiel bez niečoho takéhoto. Od 7. do 12. mája mali žiaci možnosť zúčastniť sa na zájazde ...

Matematická súťaž PANGEA

Dňa 11. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej matematickej súťaže PANGEA. Do tejto súťaže sa zapojilo 93 žiakov našej školy. Najúspešnejšími riešiteľmi školského kola sú: V kategórii 9. Roč. ...

SÚSTREDENIE ROVESNÍKOV - PLEJSY 2015

Dňa 23. 04. 2015 sa žiaci našej školy, tried 1.C- Dominika Pavlíková a 2.D – Ján Niščák , Esty Ferčáková a Daniela Šárošiová, zúčastnili na sústredení rovesníckej skupiny v hoteli PLEJSY. 3 ...

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave sme aj v tomto školskom roku (17. apríla 2015) uskutočnili štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie. Štátna skúška pozostáva z desaťminútového ...

Deň narcisov - 27. 3. 2015

Dňa 27. 3. 2015 sa ako každý rok konal Deň narcisov. Tak ako po Košiciach, tak aj po celom Slovensku chodili dobrovoľníci s úsmevom a rozdávali narcisy. Inak tomu nebolo ani na ...

Viete že.....?

Viete že náš absolvent Karol Hajdu (absolvoval našu školu v roku 2002) dosiahol významný literárny úspech? Jeho poviedka Drobné nepríjemnosti bola vyhodnotená ako poviedka roka 2014 a bola publikovaná v zborníku najlepších ...

Úspešná reprezentácia našej školy

Celoštátna súťaž v spracovaní informácií na PC sa uskutočnila v dňoch 10. – 11. marca 2015 v Námestove. Bianka Žigraiová v silnej konkurencii obsadila bronzové 3. miesto v disciplíne Úprava textu na ...

Valentínska kvapka krvi 2015

Dňa 12. marca 2015 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi v rámci Valentínskej kvapky krvi. Hlavným organizátorom, ako to už býva, bola pani profesorka Csabalová. Tento odber krvi je pre študentov ...

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014/2015

Dňa 4. marca sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Členmi odbornej poroty, ktorí pozorne počúvali recitačné výkony študentov boli Mgr. Ľ. Danková, Mgr. I. Kompérová a Mgr. J. Mikovčíková. ...

Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Náš reprezentačný tím na krajskom kole SIP zabodoval: zlato, striebro a 2-krát bronz J Majsterkou košického kraja a držiteľkou zlatej trofeje v disciplíne Úprava textu na PC (ÚTX) sa stala Bianka Žigraiová z III. A ...

Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači

Dátum: 12. 02. 2015 Miesto: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Našu školu vzorne reprezentovali: Disciplína: Písanie na počítači 2. miesto Richard Koronczi I. B 3. miesto Lenka Havrilová ...

Ples OA

Po krátkej odmlke sa aj tohto roku znova uskutočnil už tradičný reprezentačný ples našej Obchodnej akadémie. Táto slávnostná udalosť sa už po 15. krát konala v priestoroch Spoločenského pavilónu pod záštitou pána riaditeľa. ...

Výsledky klasifikácie za 1.polrok 2014/2015

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2014/2015. V 1. polroku navštevovalo našu školu 554 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole môžete tento rok ...

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline

V predvianočnom zhone, v dňoch 10. a 11. decembra 2014 sa naša škola zúčastnila na 1. ročníku celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná ...

Kurz prvej pomoci

Dňa 12. 12.2014 sa študentky našej školy zúčastnili na kurze prvej pomoci. Patrícia Bokaová a Sofia Orlovská s nadšením skúšali aké je to podávať prvú pomoc. Príjemné prostredie a kvalifikovaní pracovníci nám ukázali, ...

Úsmev ako dar

Dňa 16. 12.2014 sa uskutočnila zbierka pre nadáciu Úsmev ako dar. Spolu sa vyzbieralo takmer 250 eur s pomocou našich šikovných študentov. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme s úsmevom vyrazili do ulíc pomôcť ...

Exkurzia v Slovenskej pošte

Počas dňa aktivít 14. 11. 2014 sa študenti III. C a III. B triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi a vyučujúcimi ADC zúčastnili na odbornej exkurzii v akciovej spoločnosti Slovenská pošta, na ...

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)

V y h o d n o t e n i e 17. 12. 2014 Vyhodnotenie školského kola súťaže bolo v réžii Ing. Mihokovej, predsedníčky školskej súťažnej komisie, ktorá informovala prítomných o dosiahnutých výkonoch ...

Magický 13. december

Pri pohľade do kalendára si určite všetci všimneme meno Lucia. Tento deň mal v minulosti magickú priam čarovnú moc. Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, ...

Celoslovenská súťaž ZAV 2014- Zvolen

V novembri sa naše reprezentantky v písaní na PC Lenka Havrilová a Bianka Žigraiová z III. A triedy zúčastnili na celoslovenskej súťaži ZAV vo Zvolene. Súťažilo sa v 2 disciplínach: odpis z obrazovky ...

Školská súťaž v spracovaní informácií na PC (SIP)

V decembri 2014 vyučujúce ADK Ing. Mihoková a Ing. Valentíková už tradične pripravili súťaž v spracovaní informácií na PC. Najšikovnejší pretekári zo všetkých ročníkov si svoje výkony potvrdili v 2 súťažných disciplínach: ...

Vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku v bilingválnej sekcii

Dňa 9. 12. 2014 sa na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 25. ročník olympiády v ANJ pre bilingválnu sekciu. Zúčastnilo sa jej 31 žiakov prvého až štvrtého ročníka BS v kategórii ...

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 03.12.214 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 2A a 2B. V kategórii 2A súťažilo 14 študentov a v kategórii 2B súťažilo 6 študentov. ...

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

28. novembra 2014 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa zúčastnilo 53 študentov, ktorí si mohli preveriť svoju prácu s textom, interpretáciu, ...

Príde Mikuláš...

Dnešný deň sa celý nesie v znamení príprav na príchod Mikuláša. V meste sa rozžiari vianočný strom, zavonia vianočný punč a rozsvietia očká detí nad toľkou krásou. Svätý Mikuláš patrí ...

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 28. 11. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Študenti 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii 2A . Študenti 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii 2B. Olympiáda ...

BURZA

11. december 2014 V tomto adventnom čase sa na našej škole, historicky prvýkrát, uskutoční „VŠEHOBURZA“ Máte doma niečo, čo už nepotrebujete? Doneste a vymeňte za niečo lepšie! Priniesť môžete šaty, bižutériu, doplnky, dekorácie, ...

Projekt Mini-Erasmus

Keďže má projekt Mini-Erasmus tento rok premiéru, mnoho z Vás netuší, čo znamená a aký je jeho cieľ. Preto Vám ho teraz trošku priblížim. V jednoduchosti ide o projekt, ktorý umožňuje študentom ...

Prváci Smithovci

14. november sa tento rok niesol v znamení našej tradičnej imatrikulácie, ktorá sa stala každoročným zvykom ako uvítať nových prvákov. Tento rok však bola o to zvláštnejšia, že žiacka školská ...

Deň študentstva

O pár dní oslavujeme Medzinárodný deň študentstva. Poznajú však študenti (a nielen oni) dôvod, prečo sa tento deň vo svete pripomína ako sviatok študentov? Podľa mojich skúseností veľa študentov pôvod tohto sviatku ...

12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach očami prvákov

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je neodmysliteľnou súčasťou života na väčšine obchodných akadémií. O čo v takej cvičnej firme vlastne ide? No ide o to, aby žiaci mali možnosť precvičiť si ...

Vyhodnotenie 12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

Najlepšia cvičná firma 1. miesto: RECYCLE, s. r. o., SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 2. miesto: CCP, s. r. o. – upratovacia firma, Spojená škola – Obchodná akadémia pre ...

12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

V dňoch 22.a 23.10. 2014 sa uskutočnil 12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. Na veľtrhu, ktorý sa konal v Spoločenskom pavilóne, sa zúčastnilo 26 cvičných firiem a ...

OA na hokeji

Finálové repete medzi Košicami a Nitrou sledovala opäť raz vypredaná Steel aréna. Líder hokejovej extraligy HC Košice a úradujúci šampión uspel v 13.kole Tipsport extraligy nad HK Nitra a po víťazstve 4-0 naďalej ...

Správna voľba povolania 2014

V dňoch 21. – 22. 10. 2014 sme sa zúčastnili na akcii „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, ktorú organizoval Košický samosprávny kraj na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. ...

Oficiálne výsledky v zbere papiera

1. miesto: .....3.D trieda. ..1375kg 2.miesto ...2A trieda.....1220kg 3.miesto........1.C trieda ......890kg Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť. Zberom starého papiera pomohli životnému prostrediu.

Zber papiera trvá už len tento týždeň

Milí študenti, zber papiera trvá už len nasledujúci týždeň. (do 10.10.2014) Tí, ktorí sa ešte nezapojili alebo tí, ktorí chcú vylepšiť skóre svojej triedy a zabojovať o víťazstvo, majú ešte šancu v nasledujúce dni. ...

Medzinárodný maratón mieru opäť s reprezentantom našej školy

Po roku je tu opäť Medzinárodný maratón mieru, ktorý je bežeckým vrcholom pre všetkých bežcov na dlhú vzdialenosť. Tak ako každý rok aj tentoraz sa postavím na štart svojej obľúbenej polmaratónskej trate ...

Biela pastelka 2014

Dňa 24. septembra sa v našich uliciach konal už 13. ročník zbierky s názvom Biela pastelka. Dobrovoľníci aj z našej školy sa vybrali do ulíc, aby aj takýmto spôsobom mohli aspoň trošku ...

Medzinárodná konferencia – Poľsko, Stalowa Wola, 25.-27.9.2014

Nervozita, napätie a veľké očakávania. Takto by sa dali charakterizovať naše pocity pred cestou do Poľska. Po náročnej, ale zábavnej 5 hodinovej ceste sme došli na miesto. Do spojenej ekonomickej školy, hotelovej akadémie ...

Zber papiera

A je tu znova S Ú Ť A Ž V ZBERE PAPIERA KEDY ? : Od pondelka 29.9. 2014 do piatku 10.10.2014 KDE? : kontajner pred vchodom do školy AKO? : žiaci : služba pri ...

Mosty bez bariér

Dňa 17. 9. 2014 sa konal 5. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí v Pribeníku. Podujatie organizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci so SOŠ J.Majlátha v Pribeníku ...

Deň nezábudiek

Dňa 11.septembra 2014 sme sa zúčastnili na dobrovoľnej verejnej zbierke pod názvom Deň nezábudiek, ktorá sa uskutočňuje na pomoc duševne chorým , ktorí sa nevedia zaradiť do spoločnosti. Na takejto akcii sme sa ...

Školský výlet do Florencie, Ríma a Vatikánu

Naša škola plánuje aj v tomto školskom roku pokračovať v tradícii školských výletov po krajinách Európskej únie. Po úspešných zájazdoch z minulých rokov v Hastingse (Anglicko), Bruseli a Amsterdame (Benelux), Paríži ...

Pp Lukáč reprezentuje našu OA aj počas prázdnin

V nadchádzajúcich dňoch sa pp. Lukáč zúčastní na najprestížnejšom podujatí horských behov v Európe Ultra-Trail du Mont Blanc (Ultrabeh okolo Mont Blancu). Za účasti 7000 bežcov zo 73 krajín sveta bude reprezentovať Slovensko ...

Výsledky klasifikácie za 2.polrok šk.roka 2013/2014

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2013/2014. V 2. polroku navštevovalo našu školu 596 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ste mohli ...

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2014,zoznam

Kategória: Žiaci 13 - 16 rokov Materinský jazyk Počet úspešných ...

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2014

Aj v tomto školskom roku sa mohli žiaci, v rámci vyučovacieho predmetu ADK, zapojiť do medzinárodnej súťaže. Z 1. - 4. ročníka sa prihlásilo 32 žiakov, ktorí súťažili v 2 ...

Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014

Na našej škole sa každoročne koná rozlúčka so štvrtákmi. Jej tradíciou sa stalo zdobenie štvrtáckych tried žiakmi tretieho ročníka, ktorí si podľa vlastného uváženia zvolili tému výzdoby. Ani tento rok nebola rozlúčka ...

Draví súťažiaci

Tesne pred začiatkom prázdnin sme sa ja a dve spolužiačky, Gabika z 3.F a Veronika z 3.B, zúčastnili na súťaži Mladý Európan. Súťaž sa týkala štátov, histórie a informácií o Európskej únii. Konala ...

Deň narcisov 2014

Tak ako je zvykom už za sebou niekoľko idúcich rokov sa aj naša škola zapojila do finančnej zbierky Žltý narcis 2014. Túto zbierku organizuje Liga proti rakovine a všetky vyzbierané peniaze poputujú na ...

Veľtrh cvičných firiem- Žiar nad Hronom

2.-3. apríla 2014 sa uskutočnil veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Na tomto veľtrhu sa zúčastnila aj cvičná firma FANKO z Obchodnej akadémie Watsonova 61 Košice vedená Ing. Evou Poláčkovou, zástupkyňou ...

Ostravský veľtrh

Presne v tomto čase pred týždňom sme sa ja a moji spolužiaci z 3.F, 3.B a 3.D triedy zúčastnili na veľtrhu v Ostrave v rámci predmetu cvičná firma. Stretli sme tam mnoho zaujímavých ...

Počítačové internetové hry

Vyučovací predmet: Administratíva a korešpondencia 1. a 2. ročník Výučbu klávesnicovej gramotnosti v programe ZAV sme v tomto školskom roku doplnili o programovú výučbu priamou formou internetových počítačových hier. Rovnako ako v ...

Majstrovstvá Slovenska v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Súťažná disciplína Úprava textu na počítači ma zaujala vďaka pani profesorke Valentíkovej, ktorá v tomto školskom roku po prvýkrát zaradila do školskej súťaže SIP aj túto disciplínu. Pod odborným dohľadom pani profesorky som ...

48. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Z krajského kola súťaže SIP na celoštátne kolo, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi, postúpili naše dievčatá: Marianna Šinglárová z III. D triedy, Lenka Havrilová a Bianka Žigraiová z II. A ...

Valentínska kvapka krvi

Dňa 11. marca 2014 sa v našej škole uskutočnil mobilný odber krvi, na ktorom sa zúčastnilo celkovo 41 darcov, z toho 2 učitelia. Darovať krv mohlo 34 študentov, teda 7 bolo z ...

Hviezdoslavov Kubín-školské kolo-výsledky

Školské kolo sa konalo 13.03.2014,zúčastnilo sa 12 žiakov,porota- Mgr.Danková Ľudmila,Mgr. Kompérová Ildikó, Mgr. Rozsypalová Iveta Výsledky - próza 1.Rodaničová Katarína-2.E 2.Baricová Stanislava-2.A 3.Cifraničová Daniela-1.A Výsledky- poézia 1.Csicseri ...

Úspech našich žiačok v krajskom kole súťaže v Spracovaní informácií na PC

Na krajskom kole súťaže Spracovanie informácií na PC, ktoré sa uskutočnilo 6.2.2014 na OA v Rožňave, získala v kategórii písanie na PC naša žiačka Marianna Šinglarová z III.D triedy 1.miesto. ...

Výsledky súťaže o supertriedu za 1.polrok 2013/2014

Poradie tried pri hodnotení prospechu, dochádzky a čistoty jednotlivo: najlepší prospech: 1. miesto: II. E 2. miesto: I. C 3. miesto: II. C najlepšia dochádzka: 1. miesto: I. D 2. miesto: II. B 3. miesto: ...

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2014

Dňa 27. januára 2014 sa na našej Obchodnej akadémii uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Pod odborným vedením pani profesorky Benkovej Šimonovej a pána profesora Lukáča sa v poradí na 24. ...

Výsledky klasifikácie za 1. polrok 2013/2014

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2013/2014. V 1. polroku navštevovalo našu školu 603 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole môžete ...

Vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítači

Najlepší reprezentanti v jednotlivých disciplínach – písanie na PC, ÚTX a wordprocessing si po návrate z prázdnin prevzali diplomy a ceny z rúk zástupcu riaditeľa školy Mgr. Jozefa Bartu, predsedníčky školskej súťažnej komisie Ing. ...

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 05.12.213 sa uskutočnila Olympiáda v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 2A a 2B. Na olympiáde sa zúčastnilo 13 študentov a bola realizovaná Mgr. Opršalovou a PhDr. Safkom. V jednotlivých kategóriách ...

Vianoce 2013

Pokojné prežitie vianočných sviatkov,šťastný a úspešný nový rok 2014Vám želá redakcia NOA

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)

18. 12. 2013 Členky predmetovej komisie ADK ani v závere kalendárneho roka nezaháľajú. Pripravili pre najlepších žiakov 2., 3. a 4. ročníka školskú súťaž v spracovaní informácií na počítači. Pretekárov privítala ...

Úspechy našich športovcov

Od októbra 2013 sa rozbehol VI. ročník dlhodobých športových súťaží /DŠS/ organizovaný Regionálnym centrom mládeže a pod záštitou KSK. Prinášame Vám výsledky z dosiaľ odohraných regionálnych finále skupiny Košice: Stolný tenis dievčatá 18. 11. 2013: 3. miesto Lacková ...

Olympiáda v anglickom jazyku, 9.12.2013

9.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Táto súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách , kategórii 2A (1.a 2. ročník) a kategória 2B (3. a 4. ročník). ...

Olympiáda ľudských práv

Dňa 5.decembra 2013 sa na našej Obchodnej akadémii uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 28 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. Tí absolvovali vedomostný test, pričom najlepší ...

16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2013

V dňoch 26. – 28. novembra sa v Národnom tenisovom centre v Bratislave uskutočnil 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2013. Na tomto podujatí sa zúčastnilo veľa škôl z rôznych kútov Slovenska, ale aj ...

Olympiáda zo slovenského jazyka

20. novembra 2013 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 23 študentov si mohlo preveriť svoju prácu s textom, interpretáciu, znalosti slovenského pravopisu, tvorivé písanie, aj vyskúšať ...

„Silná ruka“ – ARMWRESTLING

15. novembra 2013 sa v telocvični TU Prešov uskutočnila súťaž v pretláčaní pravou rukou. Hodnotená bola v kategóriách jednotlivcov aj v kategórií škôl. Naše dievčatá sa po prevážení dostali do kategórie do ...

Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS 2012/2013

Pohár prezidenta SR tretí raz za sebou pre Košický kraj Slávnostné vyhodnotenie OFDMS 2012/13 sa uskutočnilo v utorok 5. novembra 2013 popoludní v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Slávnosť moderoval viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller. Boli ...

Imatrikulácia-prvá párty roka

Začiatok roka sa už ako ináč, niesol v znamení vtipných úloh, zaujímavých nápadov a mnohých jedinečných situácií, ktoré sú každoročne súčasťou imatrikulácie . Tá tohtoročná sa uskutočnila v priestoroch Tabačky ...

Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom

22. októbra po dlhšom čase navštívil Košice známy slovenský spisovateľ Pavel Hirax Baričák. Autor bestselleru Šlabikár šťastia, niekoľkých zbierok básní a cestopisov prišiel porozprávať o svojej tvorbe a najnovších plánoch do Verejnej knižnice ...

Realizácia oddychových zón v rámci projektu Komprax

V rámci projektu Komprax vypracovali Martina Raganová a Eva Vargová z 2. B triedy návrh na dve oddychové zóny pre študentov. Vďaka ich snahe a aktivite si môžu ich spolužiaci počas prestávok posedieť ...

Víťazi zberu papiera 2013/2014

Víťazi súťaže v zbere papiera v šk.roku 2013/14 , 1.A trieda, boli ocenení jedným dňom riaditeľského voľna. Srdečne blahoželáme Foto vo fotogalérii NOA: http://noa.bart.sk/page.php?sekcia=fotogaleria&id=286http://noa.bart.sk/page.php?sekcia=fotogaleria&id=280

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem očami priameho účastníka

V dňoch 16. – 17. októbra sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil už 11. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Na veľtrhu sa zúčastnili firmy zo slovenských miest, Česka a Poľska. ...

11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Dobrá atmosféra, úžasní ľudia, študenti, čo pracujú od rána, aby zapôsobili na porotu a svojich potenciálnych zákazníkov. Takto vyzeral 11. ročník veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 17. ...

Odborná exkurzia v Štátnom archíve Košice

Exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Ich hlavnou úlohou je prepojenie teoretického vyučovania s praxou. A práve na splnenie tohto cieľa sa v rámci odborného predmetu administratíva a korešpondencia (téma archivácia a registratúra písomných ...

Oficiálne výsledky 11. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2013 v Košiciach

16. – 17. október 2013 Najlepšia cvičná firma: 1. miesto: Fornettik, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 2. miesto: Čajka, s. r. o. , Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice ...

Info o možnostiach SŠ a VŠ štúdia a práce v USA

Radi by sme Vas pozvali na trhovisko informacii o moznostiach stredoskolskeho a vysokoskolskeho studia v USA a o programoch Work and Travel, ktore organizuje Velvyslanectvo USA na Slovensku spolu s ...

Polmaratón MMM 2013 očami Mgr.Mikuláša Lukáča

Opäť je tu nedeľa, tá prvá októbrová. Je 6:00 a ja sa prebúdzam do takmer mrazivého rána. O 3 hodiny sa postavím na štart Medzinárodného maratónu mieru. Hoci to už bude môj ...

Výsledky volieb do Žiackej školskej rady

Víťazi volieb do Žiackej školskej rady Jakub Volanský

Voľby do Žiackej školskej rady už túto stredu (9.10.2013)

V stredu 9.10.2013 sa uskutočnia voľby do Žiackej školskej rady! Vyber si 1-3 kandidátov, ktorým dáš svoj hlas! KANDIDÁTI 1. Patrícia Jelcsová II.E 2. Alexandra Kováčová II.D 3. Zlatica Kudrecová II.E 4. ...

Nedeľňajší maratón opäť aj so zástupcom našej OA

Po roku je tu opäť Medzinárodný maratón mieru a táto najväčšia bežecká akcia na Slovensku v nedeľu doobeda napíše svoj jubilejný 90. ročník. Tak ako minulý rok aj tentoraz sa postavím na ...

Deň nezábudiek a Biela pastelka 2013

Aj tento rok ako po minulé roky sa v dňoch 20. – 24. septembra konala celoslovenská zbierka pre duševne chorých ľudí pod názvom „Nezábudky“, ktorú organizovala Liga za duševné zdravie. Výnimkou nebola ani ...

Zájazd do krajín BENELUXu

Radi cestujete? Radi spoznávate nové krajiny? Chcete navštíviť Európsky parlament? Po minuloročnom úspešnom zájazde do Británie (http://noa.bart.sk/page.php?sekcia=clanky&id=934) Obchodná akadémia v spolupráci s CK FIFO pre Vás, študentov OA, pripravila poznávací zájazd do krajín BENELUXu, do ...

Projektom KomPrax k oživeniu histórie školy

Počas projektu Estetizácia spoločných priestorov školy zároveň prebiehala realizácia projektu iného, takisto pod záštitou školenia KomPrax a s finančnou podporou Európskej únie, a síce projektu s názvom Revitalizácia oddychového parčíka, ktorý má neoficiálny ...

Projekt KomPrax - cesta k skrášleniu našej školy

Väčšina z nás strávi vzdelávaním od základnej školy po maturitu dlhých trinásť rokov, mnohí z nás však pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu. Nie je to dostatočný čas, ktorý by nás mal pripraviť ...

Nový školský rok

Milí študenti, vitajte po prázdninách opäť v škole. Veríme, že ste si cez prázdniny oddýchli a načerpali novú energiu. V novom školskom roku 2013/2014 Vám želá redakcia Novín Obchodnej akadémie veľa úspechov a ...

Výsledky klasifikácie za 2. polrok 2012/2013

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2012/2013. V 2. polroku navštevovalo našu školu 645 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ...

Športovci OAW prijatí JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom KSK

18. júna 2013 sa konalo vyhodnotenie najlepšie umiestnených stredných škôl Košického kraja v 5. ročníku dlhodobých športových súťaží. Pri tejto príležitosti sa študenti/-tky/: Varga Patrik, Domonkoš Daniel, Matys Dávid, Baltovič Jakub, Murcková ...

Typing-Ostrava 2013

Termín konania: 6. – 7. jún 2013 Organizátor medzinárodnej súťaže Obchodná akadémia Ostrava-Mariánske hory privítala tohto roku aj našich reprezentantov. Pretekári počas 30 minút spracúvali na počítači úlohy v rôznych disciplínach. ...

INTERSTENO 2013

Medzinárodná internetová súťaž v písaní na klávesnici sa uskutočnila 23. apríla 2013. Do súťaže sa zapojilo 44 žiakov 1., 2. a 3. ročníka. Naši žiaci si mohli porovnať výkony v materinskom jazyku aj ...

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 12. apríla 2013 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štátnu skúšku úspešne absolvovalo 58 žiakov tretieho a štvrtého ročníka, ...

Branný pretek-Biela hora (výcvikový priestor OZ SR)

9. mája 2013 sa uskutočnili branné preteky pre stredné školy Košického a Prešovského kraja vo výcvikovom priestore ozbrojených síl Slovenskej republiky na Bielej hore pri Michalovciach. Naša škola postúpila na základe výsledkov ...

Dievčatá a veľký futbal

Naša škola je známa tým, že sa zúčastňuje všetkých športov z kategórie postupových súťaží organizovaných Ministerstvom školstva a zverejňovaných na stránke: www.skolskysport.sk. 30. apríla 2013 sme absolvovali s dievčatami regionálne kolo, kde ...

Deň narcisov

V piatok 12.apríla sa uskutočnil 17-ty ročník Dňa narcisov. Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, do ktorej sa samozrejme zapojila aj naša škola. Študentky našej školy vyšli ...

Úspechy našich študentov

V minulých dňoch získali naši študenti rôzne úspechy na okresných a regionálnych kolách predmetových súťaží.Na regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadil Gabriel Csicseri (3.B) 4.miesto v prednese poézie a Viktória ...

USE THE C!TY 2013

(22. máj - 26. máj 2013) Počuli ste už o festivale USE THE C!TY 2013, ktorý sa uskutočňuje každý rok práve v Košiciach? Tak práve teraz máte unikátnu možnosť sa do ňho ...

Deň aktivít

Dňa 27. 3. 2013 sme sa ako študenti OA zúčastnili na dni plnom aktivít. Prvú hodinu sme strávili v príjemnom prostredí pracovníčok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto milé dámy ...

Majstrovstvá OAW v elektonických šípkach

V rámci dňa aktivít na OAW sa 27. 3. 2013 uskutočnili súťaže o majstra OA Watsonova v elektronických šípkach v 3 kategóriach. Hralo sa v priestoroch posilňovne, tradičnom tréningovom mieste našich „šípkarov“, systémom 301 ...

Deň učiteľov

Prečo 28. marec? Dátum tohto sviatku všetkých slovenských učiteľov pripadá každý rok na 28. marec ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“ – Jána Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svoju učiteľskou činnosťou ...

Jakubiskove dni

Srdečne Vás pozývame na jedinečný festival vybraných filmov Juraja Jakubiska jedného z najvýznamnejších slovenských režisérov, scenáristov a kameramanov a významnej osobnosti nášho regiónu a projektu EHMK 2013, ktorý sa uskutoční ...

Majstrovstvá SR v elektronických šípkach-ktg.SŠ

V dňoch 8. a 9. marca 2013 sa uskutočnili v hoteli Satel v Poprade majstrovstvá SR v elektronických šípkach. Naša škola sa už po 16-tykrát zúčastnila na týchto majstrovstvách. Dôvodom tejto ...

Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

14. februára 2013 sa na Obchodnej akadémii Polárna uskutočnilo krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Na krajskom kole nás úspešne reprezentovali: 1. súťažná disciplína: Písanie na ...

Noviny OAKE na návšteve v redakcii Korzár

V stredu , dňa 13. 02. 2013, sme sa zúčastnili na exkurzii v priestoroch denníka Korzár . Pán Bercik, šéfredaktor denníka Korzár, bol veľmi milý a humor mu tiež nechýbal. ...

14.ples OA

Dňa 15. 02. 2013 sa v Spoločenskom pavilóne konal už 14. PLES OBCHODNEJ AKADÉMIE. Na plese sa zúčastnil náš pán riaditeľ, zopár členov profesorského zboru, niektorí študenti tretieho a štvrtého ...

Dlhodobé športové súťaže Košického samosprávneho kraja

V stredu 6. februára 2013 sa uskutočnilo regionálne finále v športovej streľbe zo vzduchovej pušky. Naši študenti poctivo trénovali v našich skromných podmienkach pod vedením p.p. Dratvovej, čo nám prinieslo ...

Hviezdoslavov Kubín, školské kolo, 11.2.2013

Dňa 11.februára 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN . Táto súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, prednes prózy a prednes poézie. V kategórii prednes prózy súťažili piati študenti, v ...

Úspech nášho študenta Richarda VArgu

Viete, že Richard Varga, študent 2.E triedy, v piatok 8.2.2013 vyhral krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku v kategórii B? Po roku sa tak opäť prebojoval do Bratislavy na celoslovenské kolo ...

Chcete prispievať do časopisu KSK Save As?

Chcete prispievať do časopisu KSK Save As? Najbližšia uzavierka tohto študentského časopisu Košického samosprávneho kraja je 23.2.2013. Svoje príspevky môžete posielať na emailovu adresu: redakcia.save.as@gmail.com

Výsledky klasifikácie za 1. polrok šk.roka 2012/2013

Milí študenti, dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2012/2013. V 1. polroku navštevovalo našu školu 647 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ...

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Včera, 30. januára 2013, sa na našej Obchodnej akadémii uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Pod odborným vedením profesorky Benkovej-Šimonovej a profesora Lukáča sa v poradí už na 23. ...

Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise- 17.1.2013

Súťaž v stolnom tenise dievčat sa uskutočnila 17. januára 2013 v telocvični Hotelovej akadémie v Košiciach. Zúčastnili sa na nej žiačky 3. F triedy - Katarína Andrejiová, Nikola Murínova, Erika ...

Divadelné predstavenie Zločin a trest

Dňa 11. 1. 2013 sa žiaci 2. D a 1. E zúčastnili na divadelnom predstavení Zločin a trest, ktoré sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach o 10:00 hodine. Túto ...

Reportáž z návštevy divadelného predstavenia

Dňa 26. novembra 2012 uviedlo Štátne divadlo v Košiciach divadelné prevedenie jedného zo známych diel slávneho slovenského spisovateľa Jána Palárika – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Historická komédia slávneho slovenského spisovateľa ...

Vianočný turnaj v basketbale

V utorok 18. decembra 2012 sa v telocvični OA Watsonova uskutočnil „Vianočný turnaj v basketbale“, do ktorého sa prihlásili 4 družstvá chlapcov. Družstvá hrali „každý s každým a bolo sa na ...

Výsledková listina zo školského kola súťaže v spracovaní informácií na PC,

Súťažná disciplína: písanie na PC Poradie Meno a priezvisko Škola Ročník Hrubý počet úderov Počet chýb Percento chýb Čistý počet úderov za 1 min 1. Dominika Maršáleková OA, Watsonova 61 Košice štvrtý 3889 2 0,051 378,9 2. Marianna Šinglárová OA, Watsonova 61 Košice druhý 3672 6 0,163 337,2 3. Jakub Sepeši OA, Watsonova 61 Košice tretí 3347 3 0,089 319,7 4. Lucia ...

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU-BILINGVÁLNA SEKCIA

Dňa 6.12.2009 sa na Obchodnej akadémii Watsonova 61 uskutočnil 23. ročník olympiády v anglickom jazyku pre bilingválnu sekciu. Zúčastnilo sa ho17 žiakov 1. a2. ročníka BS. Súťaž pozostávala z dvoch kôl ...

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 04. 12. 2012 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Študenti 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii 2A . Študenti 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii 2B, jeden ...

Vyhodnotenie najúspešnejších študentov Košického samosprávneho kraja

Dňa 29. 10. 2012 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších študentov Košického samosprávneho kraja. Toto vyhodnotenie sa zrealizovalo pri príležitosti Dňa študenstva. Na vyhodnotení ...

Olympiáda v slovenskom jazyku 2012

Dňa 12.novembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií – kategória A (3.- 4. ročník) a kategória B (1. – 2.ročník). ...

Obchodná akadémia ocenená ako najlepšia stredná škola v oblasti športu

Košický samosprávny kraj získal Pohár prezidenta SR ako najúspešnejší v 5. ročníku Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. BRATISLAVA 31. októbra (SOV) – V zrkadlovej sále Primaciálneho paláca ...

Študentská kvapka krvi 2012

Heslo kampane : „Čas na život“ Dňa 30.októbra sa v priestoroch našej školy uskutočnil mobilný odber krvi v rámci kampane 17. ročníka študentskej kvapky krvi. Táto kampaň bola organizovaná Územným spolkom ...

10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

V dňoch 17. – 18. októbra sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil 10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Zúčastnili sa na ňom študenti stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, ale ...

Zber papiera 2012

Aj tohto roku sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Do zberu sa zapojili všetky triedy, ktoré bojovali o 1. miesto, no vyhrať mohla len jedna. Podarilo sa to 2.D, ...

Voľby do Žiackej školskej rady

Vo štvrtok 25.10.2012 sa na našej Obchodnej akadémii uskutočnia voľby do Žiackej školskej rady. Každý žiak má volebné právo vybrať len jedného spomedzi kandidátov. Prví dvaja, ktorí po celkovom zrátaní ...

Akcia o možnosti štúdia v USA

Radi by sme Vas pozvali na Trhovisko informácií o možnostiach štúdia v USA a o programoch Work and Travel, ktoré organizuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku spolu s Fulbrightovou komisiou. ...

Deň nezábudiek

V dňoch 12., 13., a 14.októbra 2012 organizovala Liga za duševné zdravie verejnú zbierku, do ktorej sa samozrejme zapojila aj naša škola. Zbierka síce nie je taká známa ako Liga ...

Volebný program kandidátky do Študentskej rady- Moniky Hudákovej (2.B)

CHCELI BY STE NIEČO NA SVOJEJ ŠKOLE ZMENIŤ?? Určite sa nájde kopa z Vás, ktorí si povedia jasné jednoznačné áno. Kandidujem do Žiackej školskej rady a mám niekoľko návrhov na zlepšenie našej ...

Rozžiarené Košice

V sobotu 06. 10. 2012 sa Košice premenili na menší umelecký svet a priblížili sa mestám ako Paríž, Ney York, Los Angeles. Po tretíkrát sa stali súčasťou medzinárodného projektu “ ...

Čajová party

Už na začiatku roka nám pán profesor Lipták oznámil, že nás čaká ako všetkých druhákov „tea party“. A tak sme rátali hodiny, minúty a sekundy a nevedeli sme sa dočkať, ...

Dobehnuté...

A je dobehnuté... 89. ročník Medzinárodného maratónu mieru je už históriou. Všetci účastníci si zaslúžia našu úctu a obdiv. Takisto reprezentant našej školy so štartovým číslom 2110 Mgr. Mikuláš Lukáč ...

Aj naša škola bude mať zastúpenie na maratónskej trati

Každoročne v prvú októbrovú nedeľu Košice ožijú zvláštnym maratónskym ruchom. Túto nedeľu (7.októbra) sa v Košiciach uskutoční už 89. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Tento najstarší maratón v Európe púta pozornosť ...

Ekonomická prednáška v aule školy

Dňa 19. septembra 2012 sa vybraní študenti 3. ročníka v aule našej školy zúčastnili na prednáške, ktorú usporiadalo vedenie školy v spolupráci s Nadáciou F.A. Hayeka. Prednášajúci Mgr. Martin Menšík ...

Chcete sa stať redaktorom časopisu KSK pre stredoškolákov SAVE AS?

Milí stredoškoláci, tešíme sa a ďakujeme vám, že ste nám v minulom čísle SAVEAS posielali články, ktoré boli úplne super. Chceme vás vyzvať, aby ste námaj naďalej posielali články, nápadov, ...

Noviny Obchodnej akadémie po prázdninách opäť tu!

Milí študenti, milí čitatelia Novín Obchodnej akadémie, po letných prázdninách sa opäť a nanovo rozbehli NOA. Naša redakcia verí, že Vás svojimi rubrikami zaujmu. Aké rubriky budú mať noviny v ...

NOA už aj na Facebooku

Milí čitatelia, Noviny Obchodnej akadémie už môžete nájsť aj na Facebooku. NOA na facebooku majú dnes už viac ako 100 priaznivcov. Staňte sa aj Vy priaznivcom Novín Obchodnej akadémie! Kliknite na : ...

Výchovný poradca radí

Hodnotenia vysokých škôl - zaujímavé

Ekonomické: miesto fakulta výsledok 1. Ekonom. fakul. Technická univer. Košice 66,6 2. Faku. ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnoho. univer. Nitra 64,6 3. Národnohospodárska fakul. Ekonomická univerzita Bratislava 61,1 4. Ekonomická fakult. Univerzita M. Bela Banská Bystrica 52,1 5. Fakul. ekonó. a podnikania Paneurópska vysoká škola Bratislava (súkrom) 43,4 6. Faku. ...

Informácie pre záujemcov o štúdium na Vojenskú akadémiu !

Informacne, poradenske a konzultacne sluzby pre vojenske skoly so sidlom vLiptovskom Mikulasi oznamuju zaujemcom o studium na Akademii ozbrojenychsil generala M.R.Stefanika v Liptovskom Mikulasi, ze vzhladom kdostatocnemu zaujmu budeme pokracovat ...

Prihlášky na vysokú školu

Podanie prihlášky: V súčasnosti si môžete vybrať z 20 verejných, 3 štátnych a 7 súkromných škôl či univerzít. Počet prihlášok na jedného študenta nie je limitovaný, ale mali by ste ...

Udalosti roka

Nezabudnuteľný výlet do Paríža

7.5.2014 sme nastúpili do autobusu smer Košice – Štrasburg – Paríž. Naše šťastie a očakávania boli vysoké a pretrvávali celú cestu, ktorá trvala 18 hodín. Nebolo to však zničujúce, pretože ...

Zájazd do Belgicka a Holandska

Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Tri štáty, ktoré spolu spolupracujú už niekoľko rokov, ktoré podnietili vznik Európskej únie. No sú to taktiež aj vyhľadávané turistické destinácie. A tak ako mnoho iných, aj naša ...

OA na výlete v Anglicku

V piatok 26. 04. 2013 skupina desiatich študentov Obchodnej akadémie pod vedením Mgr. Jaroslava Liptáka odcestovala na výlet do Anglicka. Vstávali sme skoro, lebo odchod z Košíc bol o 4:00 hodine ráno, ale stretli sme ...

Moje dojmy z Medzinárodného maratónu mieru

Prvú októbrovú nedeľu som sa zúčastnil na 89. ročníku najstaršieho maratónu v Európe, ktorým je košický Medzinárodný maratón mieru. Tento rok som sa rozhodol štartovať za našu Obchodnú akadémiu v ...

Zájazd do Osvienčimu 2011

Dňa 29. 04. 2011 sa uskutočnil školský jednodňový výlet v Poľsku, v koncentračnom tábore Osvienčim. V piatok o 02:30 sme sa študenti druhého ročníka stretli pri Amfiteátri, pod vedením ...

Vlastná tvorba

Prológ

Každý má svoj vlastný príbeh. Svoj začiatok a koniec. Svoje chyby a úspechy. Ale život nie je kniha s príbehmi. V živote si nepamätáme všetko, čo sa stane. Všetky dobré ...

Matka mi rozprávala príbeh o ľuďoch

Keď som bola malá, Matka mi rozprávala príbehy o ľuďoch, Ktorí nikdy neboli šťastní. Keď som bola malá, Matka mi rozprávala príbehy o ľuďoch, Ktorí si boli navzájom vzácni. Keď som dospela, Pochopila ...

Filozofická rozmluva o korunách a majetcích

V čem spočíva smysel sveta toho skaženého? Vše je to u korunách, iže sa nám skúpi. ´žel, svět taký je: Lukavahu dušu zrobja. ´kého by sveta bylo, Kdyby peňedz neuzrilo. Lidi by chabý nebyly Ľpeli by u ...

„A čo ďalej?“

Všetko raz skončí, aj svet sa pominie. Raz... nové šance privinie. Ďalší svet čaká. Do rúcha smrti zavinie? Alebo koniec na nás kľaká? Netušíme, ako to dopadne, a či meteor náš svet skvári, a či mor na nás zasadne? Alebo ...

O šťastie pre šťastie

Každý má svoje vlastné šťastie, Tvoje šťastie stále rastie. Chudobný, bohatý to je úplne jedno, Šťastie je vždy zajedno. Podaj ruku nešťastnému, Daj šancu tomu smutnému, Daj mu kúsok tvojho šťastia, Odžeň strach ...

Vrecko cukríkov

Diagnóza, ktorej dieťa nerozumie a ostáva mu iba sledovať zdesené reakcie rodičov. Matka sa topí v slzách, otec ju tíši, ale akoby ani nevnímal, čo robí. Ale to nevadí, lebo matka ...

Deprimovaná

Bola tak mladá, bola tak krásna, No jej hviezda aj tak navždy zhasla. Verila veľkým snom a verila priateľom, Bolo to však jedno, pretože prišiel zlom. Prestala si všímať svet okolo ...

Zimná krajina

Zvečerieva sa. Posledné novembrové dni rýchlo ukrajujú zo svetla. Vtáci už dávno utíchli, len kde tu počuť clivý škrekot vrán. Nedávne dažde vyumývali celú krajinu a nemi- losrdný vietor kmásal posledné ...

Precitnutie

Je hlboká noc a sídlisko je obklopené hustou tmou. Všetko stíchlo, počuť iba jemný šum lístia a vánku. V okne na prvom poschodí sa však svieti. Petra sa prehadzuje z ...

Láska lieči

Via ležala na posteli a oči upierala do prázdna. Nechcelo sa jej nič. Bolela ju hlava, bolel ju chrbát, ale najmä bolelo ju srdce. „Chcem už umrieť,“ pomyslela si v ...

Názov tomu netreba dávať, myslím si...

Vyšiel z brány a poobzeral sa. Nikde ani živáčka. Prešiel cez cestu a vybral sa smerom k vlakovej stanici. S ťažkým kufrom, ruksakom na pleciach a slzami v očiach pristúpil ...

Srdcu nerozkážeš

Klára spustila nohy z postele. Rozospato sa dívala von oknom do slnkom zaliateho rána. „Konečne je to tu,“ vzdychla si zasnene. „Koniec roka“. Hlavou jej vírilo množstvo nápadov, čo všetko ...

Čo facka, to bozk (Úryvok z vlastnej tvorby)

Rozhodla som sa, že sa pôjdem pozrieť, či je v areáli ešte moje obľúbené miesto, na ktoré chodím oddychovať. Kráčala som smerom ku kvetinovému záhonu, keď ma niekto chytil za ...

Pavol Demitra - Hokejová legenda navždy

Pavol Demitra – Hokejová legenda NAVŽDY Studený vzduch a všade biely ľad, to je presne to, čo mal tak veľmi rád. Hokejom žil, mal ho veľmi rád, bol jeho súčasťou, vždy ...

Moje tiché tajomstvá

Sedel som sám v kúte malej, tmavej izby a čakal som, kedy prídu. Vedel som, že po tom, čo sa tak stane, už nikomu neublížim. Že vtedy budem nebezpečný už ...

Svetluška ako zázrak

Kde bolo tam bolo, bola raz krajina, ktorá sa volala Nezábudkovo. Tá krajina sa tak volala preto, lebo tam okrem nezábudiek nerástli žiadne iné kvety. V nezábudkove žili samí dobrosrdeční ...

Z redakcie

Zaujímavosti alebo Internet pod lupou

Medzinárodný deň hôr

Vianočný stromček – symbol Vianoc Vianočný stromček je od pradávna symbolom Vianoc. V minulosti sa stromček zdobil na Štedrý deň, v niektorých domácnostiach sa v tejto tradícií pokračuje aj dnes. Je ...

NaNoWriMo

(National Novel Writing Month) Čo to vlastne je? Ide o medzinárodnú „súťaž“, teda presnejšie by bola nezisková organizácia. Rok čo rok sa ľudia, ktorí majú písanie ako hobby, zapájajú. Určite si vravíte: „A na čo ...

Ďalší úspech nášho žiaka, Tomáša Jurča

Viete že, náš študent Tomáš Jurčo zaznamenal počas víkendu ďalší hokejový úspech? V celoslovenskej ankete Zlatý puk 2012 dostal cenu Pavla Demitru ako najlepší hokejista Slovenska do 20 rokov. Pri ...

Botanická záhrada

Začína leto. Ľudia sa chystajú na dovolenky, výlety do Zoo, no len málokto má na zozname aj Botanickú záhradu v Košiciach. Táto Botanická záhrada vznikla dňa 05. mája 1950. Je ...

Skaza Titanicu

Viete, že 14. 04. 2012 uplynulo presne 100 rokov odo dňa, keď sa potopil údajne nepotopiteľný Titanic? Titanic bol zaoceánsky parník spoločnosti White-Star Line. Dňa 14. 04. 1912 Titanic pri ...

Prvý let človeka do vesmíru

Viete, že dnes uplynulo práve 51 rokov od času, keď prvý človek opustil našu planétu a zamieril ku hviezdam? 12. apríla 1961 Jurij Alexejevič Gagarin (1934-1968) vo svojej rakete Vostok 1 ...

Nový internetový seriál-LIVE

Viete, že na internete sa nakrúca a beží seriál pre mládež, v ktorom účinkujú aj naši študenti (súčasný- Monika Hudáková aj bývalý- Maroš Čuban)? A môžete v ňom účinkovať aj ...

Viete, že....?

Viete, že na našej škole študovala prapraneter slávneho slovenského spisovateľa Martina Kukučina (občianskym menom Dr. Mateja Bencúra)? Študentka Zdenka Bencúrová študovala u nás cca pred desiatimi rokmi, maturovala v ...

A čo s odpadom?

Na Zemi je už 7 miliárd ľudí a ľudstvo sa snaží nejako vyriešiť problém s odpadom. Približne 2,6 miliárd ľudí na celom svete nemá hygienické návyky a ročne nespracuje až ...

Vieme, čo nosíme?

Určite si už väčšina z nás všimla, že na každom zipse, bez ohľadu na značku oblečenia, je rovnaké označenie – YKK. A čo je vlastne YKK? Je to názov firmy ...

Rozhovory

Rozhovor s naším absolventom a olympionikom Tomášom Jurčom

Po rozhovore s našim absolventom a olympionikom Tomášom Marcinkom Vám dnes prinášame rozhovor s ďalším naším úspešným absolventom, a zároveňa aj reprezentantom Slovenska na ZOH 2014 v Soči, Tomášom Jurčom, hokejistom ...

Rozhovor s Tomášom Marcinkom, reprezentantom Slovenska v hokeji

Výnimočná situácia pre našu školu, dvaja absolventi Obchodnej akadémie Watsonova 61 Košice, Tomáš Marcinko a Tomáš Jurčo boli nominovaní do reprezentačného hokejového výberu Slovenska na ZOH 2014 v Soči. Dnes Vám prinášame ...

Rozhovor s Mgr. Alenou Koltášovou

Dobrý deň, chcel by som Vám predstaviť pani profesorku Mgr. Alenu Koltášovú, ktorá učí na našej škole, na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach. Odpovedala nám na zopár otázok a tu sú ...

Rozhovor s Veronikou Cmárovou, bronzovou medailistkou z MS v kickboxingu

Dovoľte, aby som Vám predstavil študentku 4.E triedy na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach Veroniku Cmárovú. Táto maturantka sa okrem štúdia na našej škole venuje kickboxu, v ktorom dosahuje vynikajúce úspechy, ...

Rozhovor s RNDr. Janou Gregorkovou

Dobrý deň, chcela by som Vám dnes predstaviť RNDr. Janu Gregorkovú, profesorku matematiky a biológie na našej škole. 1. Prečo ste si vybrali prácu profesorky na strednej škole ? ...

Rozhovor s RNDr. Máriou Javnickou

Ženské meno Mária má hebrejský pôvod a voľný preklad znie "milovaná bohom". Dominantnými vlastnosťami týchto žien je vôľa, citlivosť, mravnosť a aktívnosť. Ako vidieť, aj k tejto práci je potrebná veľká vôľa, aktívnosť, ...

Rozhovor s Mgr. Andreou Demskou

Táto profesorka, ktorú Vám predstavím, učí ruský jazyk. Alebo ako tomu my študenti hovoríme učí“ruštinu“. Pani profesorka Mgr. Andrea Demská je asi tou najlepšou učiteľkou, ktorú poznám. Akoby aj nie, veď je na ...

Rozhovor s Ing. Richardom Hritzom

Dobrý deň, chcel by som Vám v tomto interview predstaviť pána profesora Ing. Richarda Hritza, ktorý na našej škole vyučuje ekonomické predmety. 1. Koľko rokov vyučujete na tejto škole? Na tejto škole vyučujem ...

Rozhovor s Ing. Máriou Harakaľovou

Predstavujem Vám Ing. Máriu Harakaľovú, profesorku Obchodnej akadémie Watsonova 61, ktorej som položila zopár otázok: 1. Kedy ste sa rozhodli byť učiteľkou? Prvýkrát som sa rozhodla byt učiteľkou v materskej škôlke, veľmi sa nám ...

Rozhovor s PaedDr. Tatianou Sotákovou

Dobrý deň, chcela by som Vám predstaviť pani profesorku PaedDr. Tatianu Sotákovú, ktorá učí na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach. Odpovedala nám na zopár otázok a možno budete prekvapení jej odpoveďami. ...

Rozhovor s Mgr. Jaroslavom Liptákom

Dobrý deň, chcem Vám predstaviť profesora z Obchodnej akadémie WATSONOVA 61 v Košiciach Mgr. Jaroslava Liptáka, ktorý nám dnes poskytol rozhovor: 1.) Prečo ste sa rozhodil prísť pracovať na túto školu a prečo ste sa ...

Rozhovor s Marcelou Furuglašovou, absolventkou našej školy, letuškou spoločnosti Ryanair

Milí čitatelia NOA, možno ste sa aj Vy v detskom veku chceli stať letuškou/stewardom. Dnes Vám predstavíme bývalú študentku našej školy Marcelu Furuglašovú, ktorá u nás študovala v rokoch 1996-2000, ...

Rozhovor s pani Máriou Haščákovou, vrátničkou školy

Milí študenti, chcela by som Vám predstaviť osobu, okolo ktorej každé ráno prechádzate, púšťa Vás zo školy, ak náhodou potrebujete odísť. Je to naša pani vrátnička Mária Haščáková. Rozhodla som ...

Rozhovor s Bc. Janou Berezňakovou, operátorkou ŠVL

Milí študenti, čitatelia NOA, možno sa Vám tiež stalo, že ste na chodbách školy stretli mladú slečnu, Bc. Janu Berezňakovú (foto vo fotogalérii), o ktorej ste si najprv mysleli, že ...

Tomáš Jurčo po úspešnej sezóne vymenil ľadovú plochu za školskú lavicu

Prednedávnom sa po úspešnej sezóne v Kanade (zisk Memorial Cupu v juniorskej súťaži v drese Saint John Sea Dogs ) vrátil do rodných Košíc náš úspešný juniorský reprezentant v ľadovom ...

Rozhovor s majstrami Slovenska v ľadovom hokeji, Radkom Deylom a Tomášom Halászom

Nedávno našu školu navštívili majstri SR v ľadovom hokeji, hokejisti HC Košice, a zároveň naši bývalí študenti Radek Deyl a Tomáš Halász. Položili sme im za Vás niekoľko otázok: 1. ...

Interview s pp. Katarínou Rimegovou

Dobrý deň, rada by som Vám predstavila najnovšiu posilu profesorského zboru na obchodnej akadémii, pani profesorku Katarínu Rimegovú, ktorá začala na našej škole pôsobiť 2. septembra 2010. Dobrý deň, pani ...

Rozhovor s Tomášom Jurčom

Priaznivci hokeja určite veľmi dobre poznajú meno Tomáš Jurčo. Tento m,ladý hokejový útočník kanadského juniorského tímu Saint John Sea Dogs a reprezentant Slovenska do 20 rokov sa v poslednej dobe ...

Rozhovor s Tomášom Jurčom, hokejovým reprezentantom Slovenska U20

Priaznivci hokeja určite veľmi dobre poznajú meno Tomáš Jurčo. Tento mladý hokejový útočník kanadského juniorského tímu Saint John Sea Dogs a reprezentant Slovenska do 20 rokov sa v poslednej dobe ...

Očami absolventa OA

Monikine spomienky

Nie je to až tak dávno, ale zopár dlhých rôčkov už teda ubehlo,odkedy som prvýkrát vstúpila na pôdu "Watsonky".Sukňa, košeľa, nesmelé kroky, postupné napĺňanie triedy, prvézvonenie a vstup triednej... Je ...

Cesta dospievania na Watsonke

A A je to tu! Som po maturitách a prežila som posledné dni so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a profesormi. Pamätám si, akoby to bolo včera, ako som sem prvýkrát prišla ...

Najkrajšie spomienky

Moje štúdium na Obchodnej akadémii som úspešne ukončila v roku 2005. Zdá sa to už tak dávno, a predsa sú moje spomienky na stredoškolské časy veľmi živé a často s ...

Milá rubrika absolventa OA a milí čitatelia!

S potešením Vám môžem napísať, že som v máji tohto roka úspešne zvládla maturitnú skúšku po rokoch (ne)náročného učenia sa. J Ako iste každý z vás, tiež som chvíľkami môjho ...

Robiť to, čo nás baví

Môžem povedať, že som dieťaťom šťasteny. Šťastenu si predstavujem ako tetu, ktorá rozdáva šťastie. Mohla by mať niečo po 60-tke, jemne šedivé vlasy a trvalú, okuliare s hrubým rámom, úsmev. ...

Priestor pre absolventov OA

Milí absolventi Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice! Po štyroch rokoch štúdia na našej škole nastal čas, keď ste po poslednom zvonení s maturitným vysvedčením v ruke opustili brány našej školy. ...

Predstavujeme Vám...

I.D

Teraz to najlepšie.... 1.D Naša charakteristika v skratke: D ako-Dobrosrdečni Diskrétni Dominantní Ďakujeme-aha ,jaj to až na záver A to najhlavnejšie Disco Draci z Deja Vu . Práve za pozeráte ...

I.E

V našej triede sa už dobre poznáme, cez prestávky karty radi hrávame. Angličtina nám ide hravo, to sa vie. Profesori nás majú v láske, každý nad našou dobrotou len žasne. Teraz sa vám predstavíme, naše skryté vlastnosti, ...

I.A

I. A best of top, nie my nemáme strop. Najlepší žiaci z najlepších, triedna nikdy nemala nadanejších. 30 žiakov v jednej triede, v každom z nás vždy niečo drieme. 7 : 3 – to sú ...

I.C

A je tu deň s veľkým I. Áno, presne ako slovo, ktoré sa naň začína – imatrikulácia. Prišiel čas, predstaviť Vám našu triedu I.C. Niektorý z vás nás ešte nepoznáte, ale tušíte, ...

I.B

My sme žiaci prvej bé, vždy sa u nás niečo udeje. Triedna profesorka Múdra je, jej úsmev nás vždy zahreje. Naša trieda to je krásna, aj naučiť v nej dá ...

Fórum

Moje postrehy z Walesu

V lete som mal možnosť stráviť 2 týždne na študijnom pobyte vo Walese. Dovoľte, aby som sa s Vami podelil o moje postrehy z tejto krajiny. Wales, alebo Cymru /kamri/ ako sa ...

Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier

Počas mojich študentských čias, som beh nemal veľmi v láske a snažil som sa mu vyhýbať. Posledné tri roky však patrí medzi moje obľúbené aktivity a povedal by som, že je už tak ...

Urobila som chybu ja?

Bývam na sídlisku, ktoré má park. Vždy keď idem domov, či už zo školy alebo z herectva, stále tam vo dne - - v noci stretávam rôzne skupinky Rómov a ...

Problémy s teplom

Máme tu november. Slniečko prestáva hriať a nám neostáva nič iné, ako si zobrať do školy o vrstvu oblečenia viac, pretože sme síce v budove, ale nezabezpečuje nám teplo. Radiátory ...

Ako som (ne)dostala pas (Fejtón)

Nikdy by mi nenapadlo, že vybavenie jedného cestovného pasu je nielen časovo a finančne náročné, ale aj fyzicky a psychicky vyčerpávajúce. Ani vypitie 10 plechoviek Red bullu (ktoré vraj dávajú ...

Študentský život očami druhákov 2

Pridávame rozhovor č.3 k danej téme Katarína: Máme tu žiačku OA Watsonová 61, Miriam ako ste spokojná s touto školou? Mima: Dobrý deň, som spokojná, ale každý deň ma tu vie ...

Študentský život očami druhákov

V druhom ročníku sa na hodinách slovenského jazyka preberá publicistický štýl a v rámci tohto štýlu interview ako spravodajský žáner. Aj študenti 2A triedy si počas hodín slovenského jazyka precvičovali ...

Obedom ku zdraviu

12:10. To je čas, keď sa takmer vo všetkých triedach rozletia dvere a z nich vybehne “stádo hladošov“ smerom k školskej jedálni. Tí šťastnejší majú buď rýchle nohy, alebo talent ...

Fórum

Milí čitatelia NOA, v tejto rubrike môžete vyjadriť svoje každodenné školské radosti a starosti. Môžete pochváliť to, čo sa Vám v posledných dňoch páčilo, resp. zamyslieť sa nad ...

IUVENTA študentom

Pandorina skrinka

Európske solárne dni

Rozhovory

Rozhovor s naším absolventom a olympionikom Tomášom Jurčom
Rozhovor s Tomášom Marcinkom, reprezentantom Slovenska v hokeji
Rozhovor s Mgr. Alenou Koltášovou
Rozhovor s Veronikou Cmárovou, bronzovou medailistkou z MS v kickboxingu
Rozhovor s RNDr. Janou Gregorkovou
Rozhovor s RNDr. Máriou Javnickou
Rozhovor s Mgr. Andreou Demskou
Rozhovor s Ing. Richardom Hritzom
Rozhovor s Ing. Máriou Harakaľovou
Rozhovor s PaedDr. Tatianou Sotákovou
Rozhovor s Mgr. Jaroslavom Liptákom
Rozhovor s Marcelou Furuglašovou, absolventkou našej školy, letuškou spoločnosti Ryanair
Rozhovor s pani Máriou Haščákovou, vrátničkou školy
Rozhovor s Bc. Janou Berezňakovou, operátorkou ŠVL
Tomáš Jurčo po úspešnej sezóne vymenil ľadovú plochu za školskú lavicu
Rozhovor s majstrami Slovenska v ľadovom hokeji, Radkom Deylom a Tomášom Halászom
Interview s pp. Katarínou Rimegovou
Rozhovor s Tomášom Jurčom
Rozhovor s Tomášom Jurčom, hokejovým reprezentantom Slovenska U20
Interview s Mgr. Adrianou Hricišinovou
Interview s Mgr. Líviou Schlifkovou Friedmanovou

Udalosti roka

Z aktuálneho diania

Prax vo Viedni
Výsledky klasifikácie za 2.polrok šk.roku 2015/2016
Moja prax vo Viedni
Výlet do Poľska
INTERSTENO 2016
Sadenie olympijskej lipy na Deň zeme 22.04.2016
Deň narcisov
Súťaž v sudoku
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2016
Celoslovenská súťaž v SIP
Stredoškolská odborná činnosť
2. projektové stretnutie v Amstettene
Finále medzinárodnej vedomostnej súťaže - Olympijský kvíz, Budapešť
Výsledky súťaže o SUPER TRIEDU
16. ples Obchodnej akadémie
Výsledky klasifikácie za 1. polrok 2015/2016
Obvodné kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku
Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
Súťaž v spracovaní informácií na PC
Olympiáda v nemeckom jazyku
Odborná exkurzia v Štátnom archíve
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Sme vo finále
Imatrikulácia 2015
Deň študentstva
Olympijský kvíz –výsledky po štvrtom kole
13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 očami druhákov - veľtrhových „asistentov“
Vyhodnotenie 13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4
13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Košiciach
Olympijský kvíz –výsledky po druhom kole
Olympic Quiz
Biela pastelka
Výsledky klasifikácie za 2. polrok 2014/2015
Výlet do Londýna 2015
Nezabudnuteľné Taliansko
Výlet do Francúzska 2015
Matematická súťaž PANGEA
SÚSTREDENIE ROVESNÍKOV - PLEJSY 2015
Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie
Deň narcisov - 27. 3. 2015
Viete že.....?
Úspešná reprezentácia našej školy
Valentínska kvapka krvi 2015
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014/2015
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači (SIP)
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Ples OA
Výsledky klasifikácie za 1.polrok 2014/2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Kurz prvej pomoci
Úsmev ako dar
Exkurzia v Slovenskej pošte
Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
Magický 13. december
Celoslovenská súťaž ZAV 2014- Zvolen
Školská súťaž v spracovaní informácií na PC (SIP)
Vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku v bilingválnej sekcii
Olympiáda v nemeckom jazyku
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Príde Mikuláš...
Olympiáda v anglickom jazyku
BURZA
Projekt Mini-Erasmus
Prváci Smithovci
Deň študentstva
12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach očami prvákov
Vyhodnotenie 12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Oficiálne výsledky v zbere papiera
Zber papiera trvá už len tento týždeň
Medzinárodný maratón mieru opäť s reprezentantom našej školy
Biela pastelka 2014
Medzinárodná konferencia – Poľsko, Stalowa Wola, 25.-27.9.2014
Zber papiera
Mosty bez bariér
Deň nezábudiek
Školský výlet do Florencie, Ríma a Vatikánu
Pp Lukáč reprezentuje našu OA aj počas prázdnin
Výsledky klasifikácie za 2.polrok šk.roka 2013/2014
Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2014,zoznam
Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Draví súťažiaci
Deň narcisov 2014
Veľtrh cvičných firiem- Žiar nad Hronom
Ostravský veľtrh
Počítačové internetové hry
Majstrovstvá Slovenska v spracovaní informácií na počítači (SIP)
48. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
Valentínska kvapka krvi
Hviezdoslavov Kubín-školské kolo-výsledky
Úspech našich žiačok v krajskom kole súťaže v Spracovaní informácií na PC
Výsledky súťaže o supertriedu za 1.polrok 2013/2014
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2014
Výsledky klasifikácie za 1. polrok 2013/2014
Vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítači
Olympiáda v nemeckom jazyku
Vianoce 2013
Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
Úspechy našich športovcov
Olympiáda v anglickom jazyku, 9.12.2013
Olympiáda ľudských práv
16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2013
Olympiáda zo slovenského jazyka
„Silná ruka“ – ARMWRESTLING
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS 2012/2013
Imatrikulácia-prvá párty roka
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Realizácia oddychových zón v rámci projektu Komprax
Víťazi zberu papiera 2013/2014
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem očami priameho účastníka
11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Odborná exkurzia v Štátnom archíve Košice
Oficiálne výsledky 11. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2013 v Košiciach
Info o možnostiach SŠ a VŠ štúdia a práce v USA
Polmaratón MMM 2013 očami Mgr.Mikuláša Lukáča
Výsledky volieb do Žiackej školskej rady
Voľby do Žiackej školskej rady už túto stredu (9.10.2013)
Nedeľňajší maratón opäť aj so zástupcom našej OA
Deň nezábudiek a Biela pastelka 2013
Zájazd do krajín BENELUXu
Projektom KomPrax k oživeniu histórie školy
Projekt KomPrax - cesta k skrášleniu našej školy
Nový školský rok
Výsledky klasifikácie za 2. polrok 2012/2013
Športovci OAW prijatí JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom KSK
Typing-Ostrava 2013
INTERSTENO 2013
Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie
Branný pretek-Biela hora (výcvikový priestor OZ SR)
Dievčatá a veľký futbal
Deň narcisov
Úspechy našich študentov
USE THE C!TY 2013
Deň aktivít
Majstrovstvá OAW v elektonických šípkach
Deň učiteľov
Jakubiskove dni
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach-ktg.SŠ
Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
Noviny OAKE na návšteve v redakcii Korzár
14.ples OA
Dlhodobé športové súťaže Košického samosprávneho kraja
Hviezdoslavov Kubín, školské kolo, 11.2.2013
Úspech nášho študenta Richarda VArgu
Chcete prispievať do časopisu KSK Save As?
Výsledky klasifikácie za 1. polrok šk.roka 2012/2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise- 17.1.2013
Divadelné predstavenie Zločin a trest
Reportáž z návštevy divadelného predstavenia
Vianočný turnaj v basketbale
Výsledková listina zo školského kola súťaže v spracovaní informácií na PC,
VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU-BILINGVÁLNA SEKCIA
Olympiáda v anglickom jazyku
Vyhodnotenie najúspešnejších študentov Košického samosprávneho kraja
Olympiáda v slovenskom jazyku 2012
Obchodná akadémia ocenená ako najlepšia stredná škola v oblasti športu
Študentská kvapka krvi 2012
10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Zber papiera 2012
Voľby do Žiackej školskej rady
Akcia o možnosti štúdia v USA
Deň nezábudiek
Volebný program kandidátky do Študentskej rady- Moniky Hudákovej (2.B)
Rozžiarené Košice
Čajová party
Dobehnuté...
Aj naša škola bude mať zastúpenie na maratónskej trati
Ekonomická prednáška v aule školy
Chcete sa stať redaktorom časopisu KSK pre stredoškolákov SAVE AS?
Noviny Obchodnej akadémie po prázdninách opäť tu!
NOA už aj na Facebooku
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA