30708617_2106887239328659_5891110235640168448_nMilí čitatelia, po dlhej dobe sme si pre vás pripravili rozhovor s profesorom. Tentokrát s pp Ladikovou, ktorá je triedna profesorka skvelej 2.C. Ak ste prečítali tento stručný úvod, vrhnite sa do čítania.

  1. Kde ste pracovali pred vyučovaním na tejto škole?

Pred vyučovaním na tejto škole som pôsobila hlavne v bankovej sfére. Najprv na úverovom oddelení a potom ako metodik aktívnych bankových obchodov.

  1. Kde ste chodili na strednú školu, vysokú školu a prečo práve ekonómia?

Mojou strednou školou bolo Gymnázium na Šrobárovej v Košiciach a hneď po maturite nasledovala Vysoká škola ekonomická Bratislava – pracovisko Fakulty riadenia v Košiciach. Teraz túto školu poznáte pod názvom Ekonomická univerzita Bratislava  – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. (Komplikované ? J) A prečo ekonómia ? V časoch mojej maturity si absolventi mohli dať prihlášku iba na jednu vysokú školu.  Zdalo sa mi, že ekonómia by mohla byť dobrou voľbou aj z hľadiska budúcej práce. Pravdu povediac, ani som veľmi netušila, čo to vlastne idem študovať.  Vždy som sa však ľahko a dobre učila, tak som si bola istá, že štúdium zvládnem, aj keby ma odbor nebavil.

  1. Prečo ste sa rozhodli pre výučbu týchto odborných predmetov?

Informatika je dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života – každý potrebuje zvládať základy práce s PC.  Na Podnikovej ekonomike ma baví, jej praktickosť v každodennom živote. Každý z nás sa v bežnom živote stretáva s oblasťami, ktoré tam  preberáme a vedomosti, ktoré tu žiaci získavajú, im môžu pomôcť správne sa rozhodnúť. Predmety, ktoré učím  sú tie, na ktoré mám kvalifikáciu.

  1. O akom povolaní ste v mladosti snívali?

Moje vysnívané povolania boli : historička alebo učiteľka v materskej škôlke.

  1. Ak by ste mali všetku moc, čo by ste na našej škole zmenili?

Ak by som mala moc, pridelila by som škole dostatok zdrojov na dôkladnú rekonštrukciu budovy a vnútorných priestorov.

  1. Ste ako triedna učiteľka C spokojná?

Moja trieda  je veľmi zlatá a som s ňou skutočne spokojná.  (Snáď  som to  teraz nezakríkla J). Ešte máme pred sebou dva spoločné roky , a dúfam že na ich konci budú pocity spokojnosti rovnaké (a obojstranné J)

  1. Ako dlho pracujete na našej škole?

Na škole pracujem už 18-ty rok.

 

 

  1. Čo vás ako učiteľku dokáže najviac potešiť?

Poteší  ma, ak sa dozviem, že to, čo sa žiaci na mojich hodinách naučili, im nejako pomohlo , poteší ma, keď trieda na hodine reaguje a zapája sa do preberanej témy a poteší ma, keď sa bývalí absolventi zastavia v škole a prídu porozprávať,  ako sa majú a že sa im darí.

  1. Čo robíte vo svojom voľnom čase?

Vo voľnom čase najradšej čítam, ale rada aj pletiem, pečiem koláče a lúštim maľované krížovky.

 

Ďakujem Vám za rozhovor a za Váš čas.

#Nikolas Prejsa