1. februára som sa zúčastnila na Slovenskom dohovore za rodinu, kde som sa podpísala do hárku petície proti Istanbulskému dohovoru. Konalo sa to v kostole sv. Antona Paduánskeho o 13:30, v ktorom prednášali:

l1

 

  • MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza
  • MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu
  • MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

 

Navyše sa na tejto skvelej prednáške zúčastnil aj bývalý poslanec KDH, poslanec Národnej rady SR a bývalý minister vnútra SR Vladimír Palko.

Čo hovorí Slovenský dohovor za rodinu?

l2Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu! Odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor do škôl. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch. Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu „rodového scitlivovania“ detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné! Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili.  Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a obohacujú.

Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím, a preto:

  • odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly;
  • odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „stereotyp“,
  • odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.
  • odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR.

Ako môžeš pomôcť?

Stačí ak sa podpíšeš na Petičný hárok – Slovenský dohovor za rodinu, ktorý bude dole na vrátnici a priamo u mňa. Ak si veriaci môžeš sa zúčastniť na omši o 16:30 v piatok v kostole sv. Antona Peduánskeho na Hlavnej 81, Košice. A po omši sa uskutoční sviečkový pochod mestom k Ústavnému súdu, kde sa prečíta Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“.

 

SKVELÉ VIDEO: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/oops-toto-ze-je-istanbulsky-dohovor-robis-si-srandu/

 

Lenka