Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.

Nezisková organizácia SEEDS, ktorej lektori nás navštívili 23. apríla 2024, opäť rozsievala na našej škole zážitkovou formou semienka zvedavosti a zodpovednosti za svoju komunitu, svoju krajinu a našu planétu.

Lektori Ivan Vanák a Peter Rea ponúkli žiakom 4. ročníkov bilingválneho štúdia možnosť otvorene vyjadrovať svoj názor na dianie okolo nás v interaktívnom workshope Sloboda a demokracia. Vysvetľovali žiakom, že budovanie a posilňovanie demokracie je neustály proces. Demokracia je aj o slobodnom vyjadrovaní sa a zaujímaní postojov k vážnym témam s kritickým pohľadom na ne, ktorému sa treba neustále učiť. Nestranne a nestranícky hovorili s mladými ľuďmi o politike, histórii našej modernej slobody, o ich názoroch, či obavách.

Pod vedením lektorky Evy Planovskej a jej prezentácie Slovensko ako ho nepoznáte, sa naši žiaci dozvedeli množstvo zaujímavostí o našej krajine, o ktorých možno vôbec netušili.

Tieto workshopy priniesli našim žiakom skvelú skúsenosť, umožnili im získať nové informácie a zapojiť sa do zaujímavých aktivít.