Dňa 3. októbra 2023 sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka na exkurzii v Kežmarku, kde navštívili evanjelické lýceum a lyceálnu knižnicu, za ktorou stáli dva kostoly.

V knižnici nás sprevádzala pani sprievodkyňa, ktorá má 27-ročné skúsenosti. Ako ukážku sme mali tisícky kníh a starodávne exponáty, ako jedny z prvých máp sveta, či staroveké čaše.

Ďalšou zastávkou bol evanjelický drevený kostol. V ňom sme videli úchvatné výrezy z dreva a pútavé maľby. Nasledujúci kostol bol pôvodne postavený ako synagóga, preto sa tak odlišuje od ostatných. Budova je stavaná na princípe symetrie. Súčasťou kostola bola aj hrobka s telom Thökölyho. Pred ďalšou prehliadkou nám dali profesorky hodinu času na obzretie mesta. Koncom nášho voľného času sme si pochutnali na kežmarskej zmrzline.

Posledné miesto našej exkurzie bol Kežmarský hrad, na ktorom sme mali možnosť spoznať život obdobia stredoveku. Na záver prehliadky sme vyšliapali pár schodov, ktoré smerovali na vyhliadku na mesto. Po tomto výlete sme boli obohatení novými znalosťami o našej kultúre a hromadou zážitkov.

Saskia Radvanová
Vanessa Váraljay
Kristína Uhrínová