V dňoch 20.3.-21.3. 2024 mala pätica našich tretiačok možnosť zúčastniť sa na ostravskom veľtrhu cvičných firiem a prezentovať niečo, čo nás skutočne táto škola naučila. 

Hneď po príchode do Ostravy nás privítali profesori aj s pánom riaditeľom z partnerskej školy. Následne nás pohostili chutným jedlom v ich školskej jedálni a previedli nás po priestoroch ich modernej školy, ktorá nám vzala dych. 

Takto naplnení energiou sme sa presunuli na Černou louku a vrhli sa do pripravovania nášho stánku. Aj keď sa po dofúkaní päťdesiateho balónu všetkým točili hlavy, na stánku bolo jasne vidieť žiariace svetielka, veľké zlaté písmená a ten kus práce, ktorý sme odviedli. 

Na záver dňa sme sa ešte prešli nami nepreskúmanými ulicami večernej Ostravy a zamierili na hotel, v ktorom sme si dopriali zaslúžený spánok. 

Na druhý deň ráno začal veľký zhon. Všetky sme sa vyfintili, zhltli raňajky, zbalili si kufre a show mohla začať. Naša firma Finty, ktorá ponúka kurzy finančného poradenstva, ohúrila ľudí natoľko, že pri našom stánku nebolo nikdy prázdno. Všetci mali záujem vyskúšať si nami pripravené hry či kvízy a my sme museli oprášiť naše komunikačné znalosti. Mnoho ľudí nevie, ako správne pracovať s peniazmi a keďže nás naša ekonomická škola toho veľa naučila, podarilo sa nám uspokojiť túžbu preniesť tieto múdrosti aj ďalej. 

Obsadili sme solídne 3. miesto v kategórii najlepší reklamný spot a výhra nás nesmierne potešila, ale hlavne nakopla motiváciou snažiť sa ešte viac. 35 konkurenčných firiem tak pre nás ostalo aj obrovskou inšpiráciou. 

Sme veľmi vďačné za takúto skvelú príležitosť, ktorá nás posunula v mnohých smeroch. Špeciálne poďakovanie patrí pánu profesorovi Hritzovi, ktorý nám bol už od samého narodenia našej firmy oporou a dal do nej kus svojho srdca, rovnako ako my ostatní. Verím, že FinTy čaká ešte veľa úspechov a my sa toho už nevieme dočkať. 

Kristína Müllerová 3.C