Dňa 19. februára 2024 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Členmi odbornej poroty, ktorí pozorne počúvali recitačné výkony študentov boli Mgr. J.Mikovčiková, Mgr. Z.Prokopová a Mgr. J. Lipták. 

Súťažilo sa v prednese poézie a prózy a hodnotenie výkonov bolo veľmi náročné.

Víťazmi školského kola v prednese prózy sa stali:

  1. miesto Liliana Tóthová 3E
  2. miesto Natália Lešková 3A
  3. miesto Kornélia Výrostková 3B

Víťazmi školského kola v prednese poézie sa stali:

  1. miesto Liliana Jackaninová 3D
  2. miesto Monika Bányaiová 3C
  3. miesto Júliána Neuwirthová 3A

Víťazom srdečne blahoželáme!

Organizátori súťaže