noviny.OAKE.sk
Noviny Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
Dnes je pondelok, 26. február 2024.    Meniny oslavuje Viktor,  zajtra Alexander.

Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2021/2022.

V 1. polroku navštevovalo našu školu 515 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole môžete tento rok nájsť 21 tried.

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 1. polroku za celú školu bol 1,60.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 159 študentov, čo predstavuje 29,32 % z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 191 študentov, čo je 37,16 %.

145 študentov prospelo, čo je 29,65 %.

13 študentov neprospelo, čo je 2,52 %.

7 študentov bolo neklasifikovaných, čo je 1,36 % z celkového počtu.

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1. mieste sa umiestnila 2.E  trieda s priemerom 1,36,

na 2. mieste sa umiestnila 1.D  trieda s priemerom 1,4,

a 3. miesto patrí žiakom 1.E triedy, s priemerom 1,41.

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

19. miesto obsadili žiaci z 5.E s priemerom 1,86,

20. miesto patrí žiakom 3.B triedy s priemerom 1,97,

a 21. miesto patrí žiakom 3.A triedy s priemerom 1,98.

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 2.C triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 31,76,

druhé miesto patrí žiakom 1.D triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 37, 24,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.A triedy, s počtom 40, 25 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

19. miesto obsadila 4.D s počtom vymeškaných hodín 73,43 na jedného žiaka,

20. miesto patrí 5.E s počtom vymeškaných hodín 75,70 na jedného žiaka.

a 21. miesto patrí žiakom 3.D s počtom vymeškaných hodín 87,74 na jedného žiaka.

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.A trieda s priemerom 1,4.

Za druhý ročník 2.E trieda s priemerom 1,36.

Za tretí ročník 3.E trieda s priemerom 1,5.

Za štvrtý ročník 4.A trieda s priemerom 1,6.

Za piaty ročník 5.D trieda s priemerom 1,43

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.C trieda s priemerom 1,64.

Za druhý ročník 2.B s priemerom 1,78.

Za tretí ročník 3.A s priemerom 1,98.

Za štvrtý ročník 4.E s priemerom 1,86.

Za piaty ročník 5.E s priemerom 1,49.

Môžeme sa pochváliť, že na škole máme až 39 študentov s priemerom 1,00. V prvom ročníku ich bolo 11, v druhom ročníku ich bolo 8, v treťom ročníku to  boli 7 žiaci, vo štvrtom ročníku sú to 4 žiaci  a v piatom ročníku to boli deviati žiaci.

Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia žiaci 1.D triedy Barbora Liptáková, 2.E triedy Ester Malackaničová, 3.E triedy Viktória Georgieva a 4.A triedy Richard Endrek,  ktorí mali priemerný prospech  1.00, a zároveň nemali ani jednu vymeškanú vyučovaciu hodinu.

Za 1. polrok bolo dokopy vymeškaných 28 688 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 55, 70 hodín. Neospravedlnených hodín za tento polrok bolo 293. Na jedného žiaka pripadá v priemere 0,57 neospravedlnených hodín.

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mala zníženú známku zo správania na tretí stupeň jedna žiačka.

Všetkým študentom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počasie
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Ankety

Ktorá prvácka trieda sa tento rok na imatrikulácii predstavila najlepšie?

View Results

Loading ... Loading ...