noviny.OAKE.sk
Noviny Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
Dnes je pondelok, 26. február 2024.    Meniny oslavuje Viktor,  zajtra Alexander.

Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2019/2020.

 

V 1. polroku navštevovalo našu školu 512 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole môžete tento rok nájsť 20 tried.

 

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 1. polroku za celú školu bol 1,67.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 159 študentov, čo predstavuje 31,05 % z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 167 študentov, čo je 32,6 %.

159 študentov prospelo, čo je 31,05 %.

19 študentov neprospelo, čo je 3,71 %.

8 študentov bolo neklasifikovaných, čo je 1,56 % z celkového počtu.

 

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1-2. mieste sa umiestnila 1.E a 2.E  trieda s priemerom 1,39,

a 3. miesto patrí žiakom 3.D triedy, s priemerom 1,42.

 

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

  1. miesto obsadili žiaci z 4.B s priemerom 1,86,
  2. miesto patrí žiakom 3.B triedy s priemerom 1,92,

a 20. miesto patrí žiakom 3.A triedy s priemerom 2,12.

 

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 1.E triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 36,73,

druhé miesto patrí žiakom 2.E triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 41, 22,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 4.B triedy, s počtom 40, 75 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

 

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

  1. miesto obsadila 4.D s počtom vymeškaných hodín 76,53 na jedného žiaka,
  2. miesto patrí 4.C s počtom vymeškaných hodín 76,59 na jedného žiaka.

a 20. miesto patrí žiakom 5.E s počtom vymeškaných hodín 77 na jedného žiaka.

 

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.E trieda s priemerom 1,39.

Za druhý ročník 2.E trieda s priemerom 1,39.

Za tretí ročník 3.D trieda s priemerom 1,42.

Za štvrtý ročník 4.D trieda s priemerom 1,72.

Za piaty ročník 5.E trieda s priemerom 1,55

 

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.A trieda s priemerom 1,81.

Za druhý ročník 2.B s priemerom 1,72.

Za tretí ročník 3.A s priemerom 2,12.

A za štvrtý ročník 4.B s priemerom 1,86.

 

Môžeme sa pochváliť, že na škole máme až 38 študentov s priemerom 1,00. V prvom ročníku ich bolo 15, v druhom ročníku ich bol 5, v treťom ročníku to  boli 6 žiaci, vo štvrtom ročníku sú to 4 žiaci  a v piatom ročníku to boli ôsmi žiaci.

 

Mimoriadnu pochvalu si zaslúži žiačky 1.E triedy Lenka Škulková a 2.E triedy Eva Hvizdošová, ktoré mali priemerný prospech  1.00, a zároveň nemali ani jednu vymeškanú vyučovaciu hodinu.

 

Za 1. polrok bolo dokopy vymeškaných 29190 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 57, 01 hodín. Neospravedlnených hodín za tento polrok bolo 115. Na jedného žiaka pripadá v priemere 0,22 neospravedlnených hodín.

 

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mali zníženú známku zo správania na druhý stupeň štyria žiaci, na tretí stupeň dvaja žiaci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počasie
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Ankety

Ktorá prvácka trieda sa tento rok na imatrikulácii predstavila najlepšie?

View Results

Loading ... Loading ...