OSJDňa 22.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií – kategória 2B (3.- 4. ročník) a kategória 2A  (1. – 2.ročník).

 

V každej kategórii boli  úlohy rozdelené do troch častí. Prvá úloha pozostávala z práce s textom (forma testu), druhú úlohu tvorila krátka písomná práca na danú tému(15 bodov) a treťou úlohou bol ústny prejav na danú tému(15 bodov).

 

Súťaž hodnotila porota v zložení: Mgr. Jana Mikovčiková, Mgr. Veronika Polomská, Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. Ildikó Kompérová, Mgr. Jaroslav Lipták, , Mgr. Jana Švecová.

 

Jednotlivých úloh sa študenti zhostili pomerne dobre a v záverečnom hodnotení dopadli nasledovne:

 

kategória 2B:

1. Laura Kundráková 3.A

  1.   Nikola Bérešová    4.A
  2. Tatiana Kundráková 4.B

 

kategória 2A:

1. Dominika Janočková      2.A

  1.  Patrícia Domaracká   1.B
  2. Kristína Povecová 1.B

 

Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola.

 

Víťazom blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za účasť.