noviny.OAKE.sk
Noviny Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
Dnes je utorok, 05. december 2023.    Meniny oslavuje Oto,  zajtra Mikuláš.

Hi! I am back again with a brand new poem. This one was inspired by one of my currently favourite songs, Real Friends by young and talented Cuban American singer Camila Cabello, and by my own perception of friendship in today’s world and from my own experience. I wish you pleasant reading and listen to the song (click) if you wish!  😉

Ahojte! Zas a znova prichádzam s novou básňou. Táto konkrétna bola inšpirovaná jednou z mojich aktuálne obľúbených piesní, Real Friends, od mladej a talentovanej speváčky Camily Cabello s kubánsko-americkými koreňmi, a zároveň mojím vlastným vnímaním priateľstva v dnešnom svete a z vlastných skúseností. Príjemné čítanie a vypočujte si i pieseň (klik).  😉

 

Real Friends

 

Sometimes wishing for them is all you can do

To stay true to yourself can be much more difficult,

When you are around those that pretend to be someone else;

Because you don’t actually know them, although you know their mask.

 

Some people still haven’t understood the dark side of popularity.

Sadly, they don’t know how it steals their integrity,

But they strongly refuse to live in the reality;

Thus making it impossible to reach them in their world.

 

Well, maybe they had been hurt

Or maybe they had experienced something even worse…

But then again, all of us can cast that shadow out

Standing face to face with our inner demons

And overcoming ourselves,

For our own sake!

No, not be someone else,

But instead to see the real Us

Without that ugly mask.

 

The choice is yours to be made

And you can go with it anytime,

Not hiding your innermost feelings anymore,

Opting to be you no matter how many times you fall.

Because guess what?

We can crawl kneeling on our knees

As if we had reached the very bottom,

As if we had lost the keys to our soul…

 

It’s all about the way we see things,

But not through the eyes of a beholder

But thanks to a sense much more precious –

– Through the heart when we look through the eyes of love,

Because we have finally understood that all is one.

And that the immense power of the unity can beat the “sorrowful”reality.

 

We are our only real friend

And once we realize that

The right people will start entering our life,

Coming like moths chasing the bright light –

– The light of our once dormant soul that chose to come alive

This time disguised in the shiniest armour.

 

Skutoční priatelia

 

Želať si ich je niekedy všetko čo môžeš urobiť,

lebo chcieť byť verným sám sebe je niekedy ťažšie,

keď si s ľuďmi, ktorí predstierajú, že sú niekým iným,

pretože ich v skutočnosti nepoznáš, i keď poznáš ich masku.

 

 

Niektorí ľudia ešte stále nepochopili temnú stránku popularitu.

Nanešťastie, nechápu ako veľmi im uberá z ich integrity;

ale i tak tvrdohlavo odmietajú žiť v realite,

a tak sa robia neprístupnými v skutočnom svete.

 

Možno im bolo ublížené

alebo možno zažili ešte niečo horšie…

Ale aj navzdory tomu sa všetci dokážeme zbaviť tohto tieňa,

stojac tvárou v tvár našim skrytým démonom

a prekonávajúc samého seba,

pre naše vlastné dobro!

Nie, nie nato, aby sme boli niekým iným,

ale naopak, aby sme i my sami zbadali samých seba

bez tej šerednej masky.

 

Voľba je len a len na tebe

a môžeš tak učiniť kedykoľvek,

neskrývajúc tvoje najhlbšie emócie;

vyberajúc si byť sám sebou odhliadajúc od toho koľkokrát spadneš.

Pretože hádaj čo?

Môžeme sa plaziť i na kolenách,

akoby sme boli až na úplnom dne,

akoby sme stratili kľúče od našej duše…

 

Je to všetko o tom, ako sa dívame na veci,

ale nie očami pozorovateľa,

no vďaka zmyslu oveľa vzácnejšiemu –

– prostredníctvom srdca, keď nahliadneme očami lásky,

pretože sme konečne pochopili, že vo všetkom je jednota.

A tá neskutočná sila jednoty dokáže zvíťaziť nad zarmucujúcou realitou .

 

Sme naším jediným skutočným priateľom

a keď si toto uvedomíme,

tak do nášho života začnú vstupovať tí správni ľudia,

prichádzajúc ako mole vábené jasným svetlom –

– jasným svetlom našej kedysi spiacej duše, ktorá sa rozhodla prebudiť,

tentoraz odetá v najligotavejšej zbroji.

 

Suzanne/Zuzana

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počasie
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Ankety

Ktorá prvácka trieda sa tento rok na imatrikulácii predstavila najlepšie?

View Results

Loading ... Loading ...