Z aktuálneho diania

Naspäť »

Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS 2012/2013

Pohár prezidenta SR tretí raz za sebou pre Košický kraj

Slávnostné vyhodnotenie OFDMS 2012/13

sa uskutočnilo v utorok 5. novembra 2013 popoludní v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Slávnosť moderoval viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller.

Boli na nej ocenené aj najlepšie materské, základné a stredné školy z jednotlivých krajov, ako aj najaktívnejší organizátori. 

Všetky ocenené školy dostanú od Slovenského olympijského výboru športový materiál v hodnote po 200 eur.

Predseda ústredného štábu OFDMS Anton Javorka v hodnotení pre
www.olympic.sk uvádza, že uplynulý ročník festivalov priniesol v porovnaní s minulosťou stagnáciu.

Hneď však dodáva, že ju očakával. „Od spustenia tohto projektu v roku 2008 sme každoročne zaznamenávali neustále stúpajúcu tendenciu“.

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčší celoročný projekt Slovenského olympijského výboru (SOV). Pod záštitou prezidenta SR sa OFDMS konajú každoročne od roku 2008. Festivaly spoločne so SOV vyhlasujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a samosprávne kraje na Slovensku.

VÝSLEDKY VI. ROČNÍKA OFDMS 2012/2013 – CELOŠTÁTNE VYHODNOTENIE

 
CELKOVÉ HODNOTENIE KRAJOV O POHÁR PREZIDENTA SR

(poradie zostavené podľa súčtu umiestení v hodnotení materských, základných a stredných škôl):

1. Košický kraj (MŠ 1. miesto, ZŠ 1. miesto, SŠ 3. miesto) 5,

2. Banskobystrický kraj (MŠ 2. miesto, ZŠ 2. miesto, SŠ 2.miesto) 6,

3. Trnavský kraj (MŠ 3. miesto, ZŠ 3. miesto, SŠ 1. miesto) 7,

4.Nitriansky kraj 12,

5. Bratislavský kraj 16,

6. Žilinský kraj

7. Trenčiansky kraj a Prešovský kraj nedodali kompletné vyhodnotenie.
Materské školy:

1. Košický kraj 44,7% (percentuálna zapojenosť škôl zo samosprávneho kraja),

2. Banskobystrický kraj 26,1%,

3. Trnavský kraj 24%,

4. Nitriansky kraj 16,7%,

5. Bratislavský kraj 9,5%,

6,. Žilinský kraj 5%.
Základné školy:

1. Košický kraj 48,9%,

2. Banskobystrický kraj 44,4%,

3. Trnavský kraj 28,2%,

4. Nitriansky kraj 19%,

5. Žilinský kraj 16,2%,

6. Bratislavský kraj 12%.
Stredné školy:

1. Trnavský kraj 72%,

2. Banskobystrický kraj 67,3%,

3. Košický kraj 60%,

4. Nitriansky kraj 56,7%,

5. Bratislavský kraj 16,7%,

6. Žilinský kraj 12,7%.
 
OCENENÉ ŠKOLY

Materské školy:

MŠ Bzovická Bratislava, MŠ Nábrežie Hlohovec, MŠ Tekovská Levice, MŠ Stodoláčik Liptovský Mikuláš, MŠ Centrum Zvolen, MŠ Ernesta Rótha Rožňava, MŠ Nová Kelča.
Základné školy:

ZŠ Turnianska Bratislava, ZŠ Komenského Senica, ZŠ Hlavné námestie Dvory nad Žitavou, ZŠ s MŠTrenčianska Turná, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš, ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, ZŠ Krosnianska Košice, ZŠ a MŠ Šarišské Bohdanovce.

Stredné školy:

OA Watsonova Košice, SOŠ nám. Sv. Martina Holíč, SZŠ Farská Nitra, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš, SŠ Kremnička Banská Bystrica, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou.
Špeciálne školy:

Špeciálna ZŠ Školská Jelka, Spojená špeciálna škola Dolný Kubín, OUI V. Gaňu Banská Bystrica, Špeciálna ZŠ Brezno, SŠ Vojenská Košice.

 

     Pohár prezidenta SR sa udeľuje od školského roka 2008/09, takže v Hornom Smokovci bol udelený piaty raz.

Prvý ročník OFDMS sa realizoval na jar 2008 ako modelový.

Uvádzam poradie troch najúspešnejších krajov v doterajších ročníkoch:
2008/09: 1. Trenčiansky kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Košický kraj
2009/10: 1. Banskobystrický kraj, 2. Košický kraj, 3. Trnavský kraj
2010/11: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj /SŠ - OA Wats./
2011/12: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj /SŠ - OA Wats./
2012/13: 1. Košický kraj, 2. Banskobystrický kraj, 3. Trnavský kraj /SŠ - OA Wats./

 

  Ocenenie najlepšej strednej školy v Košickom kraji prevzal

p. Peter Országh – riaditeľ našej školy.

 

   Veľké poďakovanie patrí všetkým študentom OA Watsonovej,

ktorí reprezentujú našu školu, a aj tým, ktorí, sa podieľajú

na organizácií a rozhodovaní, alebo zapisovaní na športových súťažiach.

 

-ppld-

 

Foto vo fotogalérii NOA:  http://noa.bart.sk/page.php?sekcia=fotogaleria&id=285

 DISKUSIA:
Žiadne diskusné príspevky
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA