Z aktuálneho diania

Naspäť »

Obchodná akadémia ocenená ako najlepšia stredná škola v oblasti športu

Košický samosprávny kraj získal

Pohár prezidenta SR

ako najúspešnejší v 5. ročníku

Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska.

 

BRATISLAVA 31. októbra (SOV) –

 

V zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za prítomnosti

prezidenta SR Ivana Gašparoviča

a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča

v posledný októbrový deň slávnostne vyhlásili výsledky

5. ročníka najväčšieho dlhodobého projektu Slovenského olympijského výboru:

Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS).

Pohár prezidenta SR získal Košický kraj,

ktorý dosiahol najlepšie hodnotenie v kategórii materských,

základných škôl a druhý v kategórií stredných škôl.

Do OFDMS v školskom roku 2011/12 sa zapojilo 3228 slovenských škôl.

 

    „Piaty ročník festivalov bol doteraz najlepší.

Počet zúčastnených škôl narástol o viac než dvadsať percent –

z vlaňajších 2565 na súčasných 3228.“


 „Ďakujem všetkým, ktorí po celom Slovensku organizujú Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska.Pamätám si začiatky tohto projektu. Neboli jednoduché, ale jednoduché to nie je ani dnes. Ak si však deti vyberú šport a kultúru, vyberú si dobre. A kto raz začne so športom, túži raz sa dostať aj na olympiádu. Verím, že niektorí z tých, ktorí sa zapojili do festivalov, sa na ňu aj dostanú,“

povedal na slávnosti v krátkom príhovore prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

 

Festivaly sa každoročne konajú pod jeho záštitou, z iniciatívy Slovenského olympijského výboru OFDMS spoločne organizujú SOV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a samosprávne kraje.

 

OCENILI AJ NAJLEPŠIE ŠKOLY .

Všetky ocenené školy dostanú od SOV športový materiál v hodnote po 300 eur. Jednotlivé ocenenia zástupcom škôl aj jednotlivcom odovzdali minister Dušan Čaplovič, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marián Majzlík, predseda ústredného štábu OFDMS Anton Javorka, generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ SR Ladislav Čambal, prezident SOV František Chmelár, viceprezident SOV pre mládež Vladimír Miller a predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny.

 

VÝSLEDKY 5. ROČNÍKA  OFDMS 2011/12

Celkové hodnotenie krajov - Pohár prezidenta SR:

1. Košický kraj um. 4

2. Trnavský kraj 6

3. Banskobystrický kraj 8

4. Trenčiansky kraj 13

5. Nitriansky kraj 15

6. Bratislavský kraj 19

7. Žilinský kraj 19

8. Prešovský kraj 24

Čísla napravo znamenajú súčet umiestnení v jednotlivých kategoriích

(materské školy, základné školy, stredné školy).

Materské školy: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj.

Základné školy: 1. Košický kraj, 2. Ban-skobystrický kraj, 3. Trnavský kraj.

Stredné školy: 1. Trnavský kraj, 2. Košický kraj, 3. Banskobystrický kraj.

 

Ocenené  najlepšie stredné školy:

Gymnázium Pierra de Coubertin, Námestie SNP, Piešťany,

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice,

Športové gymnázium J. Herdu, ul. J. Bottu 35, Trnava,

Gymnázium Hlinská 29, Žilina,

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica,

Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa

SOŠ technické, Volgogradská 1, Prešov

SZŠ Farská 23, Nitra,

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen.

 

Cenu za našu školu OA Watsonovú prevzala už  tretí ročník po sebe:

 Mgr. Ľudmila Dratvová

 – členka krajskej športovej komisie stredných škôl

a krajského štábu olympijských festivalov na Slovensku.

 

Ďakujeme všetkým študentom a športovcom  a nadšeným učiteľom

na OA Watsonovej za skvelé výsledky a spoluprácu

pri organizovaní športových podujatí nielen na našej škole,

ale aj v rámci Košického kraja v šk. roku 2011-2012!!!

 

-ppDr-

 

Foto vo fotogalérii:

 

http://noa.bart.sk/page.php?sekcia=fotogaleria&id=234

 

 DISKUSIA:
Žiadne diskusné príspevky
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA