Z aktuálneho diania

Naspäť »

Prax vo Viedni

Naša cesta začala v Košiciach, autobusom sme pokračovali do Viedne na ulicu menom Pillargasse 8. Po dobu troch týždňov sme žili v dvoch apartmánoch. Ja, Lydka, obe Sofie, Slávka a pani profesorka Opršalová sme bývali vo väčšom z nich. V našom apartmáne boli 4 veľké izby, kuchyňa, obývačka a 2 toalety.

Pracovala som so Sofi, Lydkou a Nikou pre Čínske kultúrne centrum. Toto centrum bolo situované na Mariahilferstrasse, čo je mimochodom najväčšia nákupná ulica. Do práce sme cestovali s metrom o 7.30 a do apartmánu sme sa vracali o 16.00. Niekedy sme ale ostali nakupovať, no nestávalo sa to často. Naša práca spočívala v hľadaní sponzorov a informácií o firmách, doktoroch, kaviarňach. Tieto informácie som následne dávala do tabuliek v Exceli. Táto práca sa mne osobne veľmi nepáčila, pretože tým, že som celý deň pracovala s notebookom, tak ma na konci dňa vždy bolela hlava a štípali ma oči.

Na tejto praxi absolvovanej vo Viedni sa mi najviac páčilo, že sme mali voľné víkendy a každý náš víkend sme strávili poznávaním mesta. Navštívili sme mnoho múzeí a zaujímavých pamiatok, ako sú napríklad Sisi Museum, Albertína, Ocenárium, Motýlí dom a ďalšie. Samozrejme ako správni turisti sme ostatok nášho voľného času strávili v obchodoch. Jedinou nevýhodou tohto pobytu bola strava, ktorú sme tam dostávali.

 

Gabriela

 DISKUSIA:
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:27
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:58
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:58
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:58
  0 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  0 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634s3 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634-0 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634s3 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 1 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634-0 88952634 26.12.2017 o 06:59
  Re:88952634 88952634 30.12.2017 o 02:45
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
1 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634s3 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634-0 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
Re:88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634-0 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634s3 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 1 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:28
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
88952634 88952634 01.08.2017 o 07:29
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA