Z aktuálneho diania

Naspä »

INTERSTENO 2016


Medzinárodná internetová súaž v rýchlostnom písaní


na počítači INTERSTENO 2016 sa konala v dňoch


               od 11. apríla do 2. mája 2016.


Do súaže sa prihlasovali súažiaci rôznych kategórii


 z celého sveta.


 


Kritéria na prihlásenie a vyhodnotenie  súažiacich boli


rozdelené do štyroch vekových kategórii:


 • deti (0–12 rokov)            150 hrubých úderov  1% chýb

 • žiaci (13- 16 rokov)     180 hrubých úderov  1% chýb,

 • juniori (17–20 rokov)   200 hrubých úderov  1% chýb,

 • praktici (21–90 rokov) 240 hrubých úderov  0,5% chýb.


 


Súažilo sa v 16 jazykoch - slovenčina, čeština, fínčina,


francúzština, chorvátčina, taliančina, maďarčina, nemčina,


holandčina, požština, portugalčina, rumunčina, ruština,


španielčina, turečtina – 10 minútové odpisy z obrazovky


v programe ZAV.


 


Súaže sa zúčastnili žiaci našej školy v troch jazykoch,


materinskom slovenskom jazyku, anglickom jazyku


a v českom jazyku.


 


Najlepšie umiestnenie  dosiahol žiak II. B triedy


Richard Koronczi, ktorý sa umiestnil na 11. mieste


výkonom:


 • hrubé údery za 10 minút – 5328 úderov,

 • hrubé údery za jednu minútu - 532 úderov,  

 • počet chýb – 6,

 • čisté údery za 10 minút – 5028 úderov,

 • percento chýb – 0,113 %,

 • čisté údery za 1 nimútu – 502,8 úderov.

   


Výsledky všetkých súažiacich nájdete na stránke:


 www.intersteno.org


 


PaedDr. Tatiana Sotáková 
 DISKUSIA:
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:29
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:29
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634'`"( 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634ƒ'( 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634-0 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634s3 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634'+' 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634' 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634'||' 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634' 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
Re:88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634'`"( 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634ƒ'( 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634-0 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634s3 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634'+' 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634' 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634'||' 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634' 27.05.2016 o 08:30
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
88952634 88952634 27.05.2016 o 08:31
Medzinárodná konferencia v Požsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna vožba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna vožba povolania-príležitos k úspechu
Vežtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovatežom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá čas maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Vežký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v žahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebužu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá čas matur.skúšky 2014
ZAV
vežtrh v Ostrave 2014
Vežtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda žudských práv 2013
Mikulᚠna OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Vožba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikatežský plán-reg. súaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá čas
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je vežký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
TomᚠJurčo vymenil žadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný vežtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víazov
Vežtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikulᚠ2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda žudských práv
Medzinárodný vežtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej strežbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­a­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna čas 23.11.2012
Vežtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a nᚠreprezentant
Krajské kolo v cezpožnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda žudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Vežtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovožníkov 10.9.2010
ADK súaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovožníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA