Z aktuálneho diania

Naspäť »

Výlet do Londýna 2015

V dňoch od 11.06.2015 do 16.06.2015 sa uskutočnil výlet do Londýna pre bilingválnych študentov. Na výlete sa zúčastnilo 18 študentov školy s pani profesorkou Kováčovou a pánom riaditeľom.

V prvý deň sme v skorých ranných hodinách opustili Košice. V Banskej Bystrici sme vyzdvihli druhú školu, ktorá nám robila spoločnosť. Keďže boli z evanjelickej školy, cestu nám po večeroch „spríjemňovali modlitbami“.  Prechádzali sme cez Slovensko, Českú republiku, Nemecko, Luxembursko, Belgicko, z ktorého sme prešli do francúzského mesta   Calais, kde sme nastúpili na trajekt do Anglicka.

Druhý deň sme vystúpili v londýnskej štvrti Greenwich. Videli sme nultý poludník, kráľovské observatórium, múzeum námorníctva. Loďou sme sa dostali do centra Londýna, kde sme si pozreli Big Ben, povozili sa na London Eye, zvonku si obzreli Westminister Abbey. Odtiaľ sme sa vybrali na Trafalgar Square a tí, ktorí chceli, si šli pozrieť aj Piccadily Circus. Po pomerne vyčerpávajúcom dni sme sa vybrali na ubytovanie do Allhallows.

Deň tretí sme celý strávili v Londýne a užili sme si ho najviac ako sa dalo. Ráno sme vyložili časť skupiny pred Madame Tussauds a my sme sa vybrali do British Museum. Obe skupiny sme si odniesli veľa zážitkov.  Aký by to bol výlet do Anglicka, ak by sme si nešli obzrieť Tower Bridge. Samozrejme všetci chceli nakúpiť suveníry, a tak sme sa vybrali na Oxford Street. Neďaleko bol Hyde Park, a tak  tí,  ktorí si na to našli čas, sa vybrali tam. Deň sme ukončili návratom do Allhallows a chutnou večerou.

Štvrtý deň sme sa vybrali obzrieť si Downing Street, kde sme zažili výmenu stráží aj s policajtmi na koňoch. Keďže Piccadily bolo blízko, pešo sme sa tam vybrali. Po ceste sme si obzreli Buckinghamský palác. Keďže sme už vopred mali zaplatený vstup do Warner Bros studia, tak bol čas navštíviť čarovný svet Harryho Pottera. Štúdiá boli veľké a zabralo nám to približne 3 hodiny. Pre mnohých to bol neopísateľný zážitok.

Deň piaty bol pre všetkých smutnejší, pretože vo vzduchu visel odchod domov.  Ráno sme sa v Allhallows poslednýkrát naraňajkovali, zbalili si tašky a odišli. Po ceste sme mali prestávku v Rochesteri a minuli posledné libry. Mesto nás veľmi očarilo, dýchalo históriou.

V posledný deň zájazdu sme sa už nevedeli dočkať domova, rodičov a priateľov. Pre nás osobne boli posledné tri hodiny, keď sme vyložili spolucestujúcich z Banskej u nich doma, tie najlepšie. Každý si konečne vystrel nohy a pospal ešte, čo sa dalo.

Emma Pčolová, Miriam Krištofiková 2.E       

 DISKUSIA:
comment dadako 23.06.2015 o 22:52
  Re:comment RuslMoirL 01.04.2017 o 20:24
  Re:Re:comment szhbszqop 05.03.2018 o 15:08
  Re:Re:comment osyuews 05.07.2018 o 17:01
  Re:Re:comment JimmiNu 09.09.2017 o 13:30
  Re:Re:comment Judi 12.05.2018 o 21:52
  Re:Re:comment Barneyxcq 19.02.2018 o 11:16
  Re:Re:comment JimmiNi 21.10.2017 o 05:41
  Re:Re:comment qggycwz 26.03.2018 o 11:24
  Re:Re:comment JimmiXzSqc 30.07.2017 o 22:23
  Re:comment RuslMoirL 08.03.2017 o 13:47
  Re:Re:comment tackcqhsox 06.07.2018 o 05:03
  Re:Re:comment JimmiNu 09.09.2017 o 13:31
  Re:Re:comment Judi 12.05.2018 o 21:51
  Re:Re:comment JimmiNi 22.10.2017 o 14:05
  Re:Re:comment cjgjrihvscu 26.03.2018 o 11:24
  Re:Re:comment JimmiXzSqc 30.07.2017 o 23:58
  Re:comment Thomthore 10.05.2017 o 18:41
  Re:Re:comment qzjsyq 05.07.2018 o 19:16
  Re:Re:comment JimmiNu 09.09.2017 o 13:30
  Re:Re:comment omnckhlca 26.03.2018 o 12:40
  Re:Re:comment JimmiXzSqc 30.07.2017 o 16:29
  Re:comment Monhuse 18.04.2018 o 17:45
  Re:comment KennFrer 19.06.2017 o 02:41
  Re:Re:comment glaesuqbwv 08.07.2018 o 00:51
  Re:Re:comment Judi 12.05.2018 o 21:51
  Re:Re:comment ujjlonapu 26.03.2018 o 11:24
  Re:comment AryWeex 22.02.2018 o 12:22
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA