Z aktuálneho diania

Naspäť »

Školský výlet do Florencie, Ríma a VatikánuNaša škola plánuje aj v tomto školskom roku pokračovať v tradícii školských výletov po krajinách Európskej únie. Po úspešných zájazdoch z minulých rokov v Hastingse (Anglicko), Bruseli a Amsterdame (Benelux), Paríži (Francúzsko) sa naša škola rozhodla prostredníctvom CK FIFO naplánovať výlet do Florencie, Ríma a Vatikánu (Taliansko), kde budú mať naši študenti možnosť spoznať pamiatky a kultúru jednej z najstarších civilizácií nášho kontinentu.


 


 


Program zájazdu:


1. deň:


Odchod z Košíc cca o 10:00 hod., jazda


cez Rakúsko do Talianska.


2. deň:


Ráno príchod do Florencie, presun


vlakom zo S. Fiorentino do centra


Florencie a späť, pešia prehliadka mesta


(min. 9- hod. bezpečnostná prestávka) -


Biblioteca Nationale, Santa Croce, Duomo, San Lorenzo, okolie Uffizi, most na rieke Arno – Ponte Vecchio, individuálne


voľno v meste, neskôr popoludní odchod na ubytovanie do oblasti Ríma, nocľah.


3. deň:


Raňajky, dopoludnia prehliadka Vatikánu – Vatikánske múzeá, Bazilika sv. Petra...


popludní začiatok prehliadky Ríma - Anjelský hrad, Piazza Navona, Panteon, Fontana di


Trevi..., návrat na ubytovanie, nocľah.


4. deň:


Raňajky, dokončenie prehliadky Ríma - Koloseum, Kostol sv. Petra v okovách so


známou sochou Mojžiša, Palatin, Forum Romanum, Capitol, Piazza Venezia, Piazza della


Republica, Piazza di Spagna (Španielske námestie a schody)..., individuálne voľno, večer


odchod na Slovensko.


5. deň:


Príchod do Košíc vo večerných hodinách.


 


termín: 27.04. – 01.05.2015


cena: 229, Eur/ osoba


v cene je zahrnuté :


doprava klimatizovaným autobusom z Košíc, 2x ubytovanie v hoteli vo viaclôžkových


izbách s vlastným príslušenstvom, 2x kontinentálne raňajky, palivový príplatok, služby


sprievodcu CK FIFO, DPH.


v cene nie je zahrnuté:


lístok na metro v Ríme 1,50 / 1 jazda


komplexné cestovné poistenie Union typ „D“ 8,45 /osoba


vlakový lístok do Florencie a späť cca (platba sa na mieste) 3,- /osoba


pobytová taxa, ak bude požadovaná (info po 1.1.2015, platba na mieste)


Možné príplatky:


2x večera 14,- /osoba


 


Odporúčané vstupy (orientačné ceny):


Rím


Koloseum + Palatin +Forum Romanum 15,50 (do 18 r. zdarma)


Vatikánske múzeá 16,00 (študenti 9,00 )


Kupola sv. Petra 8,00


Castel S. Angelo 8,00


Caracallove kúpele 7,00


Florencia


Galleria Uffizi 10,00 / do 18 rokov zdarma


Galleria dell’Academia 6,50 /3,25 zľavnené, do 18 rokov zdarma


Zvonica 6,00


Duomo Santa Maria del Fiore zdarma


Kupola Brunelleschi 8,00


Bargello National Museum 4,00 /2,00 zľavnené, do 18 rokov


zdarma Basilica Santa Croce 5,00 /3,00 zľavnené študenti


Palazzo Vecchio 6,00 /4,50 zľavnené do 18 rokov


Gratuity:


Cena je kalkulovaná na 42 platiacich osôb


 


V alternatíve sa ponúka o jeden deň dlhší zájazd v sume 259 €.


Zájazd je vhodný aj pre maturantov, štvrtákov, keďže časovo nekoliduje s maturitnými skúškami na našej škole.


 


Záujemcovia o zájazd sa môžu informovať o detailoch zájazdu u Ing. Augustinskej, Mgr. Koltášovej a Mgr. Liptáka, ktorí zájazd organizujú. DISKUSIA:
Žiadne diskusné príspevky
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA