Dňa 23.03.2023 sa naši žiaci zúčastnili na veľtrhu cvičných firiem s názvom Ostravský veletrh přiležitostí.

    Mohli sme tam stretnúť žiakov zo základnych, ako aj stredných skôl. Viac ako 40 fiktívnych firiem z Čiech a Slovenska zabojovalo o hlavné ceny a prvé miesta v rôznych kategóriach.

    Na veľtrh sme sa vybrali piati spolužiaci zo IV.E triedy na čele s našim pánom zástupcom riaditeľa školy Ing. Richardom Hritzom. Cesta nám rýchlo zbehla a bezpečne sme došli na Černou louku, kde sme s nadšením a plní motivácie začali pripravovať náš stánok EVE&TY – firma zaoberajúca sa poradenstvom a realizáciou rôznych slávnosti či podujatí.

    Na druhý deň ráno sa začal boj medzi rôznymi, no o to viac zaujímavými cvičnými firmami, ktoré sa snažili dosiahnuť rovnaký cieľ, zapáčiť sa publiku a napokon zvíťaziť. Žiaci cieľavedome prezentovali svoje firmy potenciálnym zákazníkom niekoľko hodín.

    Neskôr nadišiel čas vyhodnotenia, kde sme sa hrdo umiestnili v dvoch kategóriach na 1. mieste.

    NapInení radosťou z výhry,  obohatení o nové skúsenosti i zážitky sme sa vrátili domov do Košíc dúfajuc, že sa o rok ukážeme a obhajíme naše víťazstvá v Ostrave zas.

Katka