noviny.OAKE.sk
Noviny Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice
Dnes je pondelok, 26. február 2024.    Meniny oslavuje Viktor,  zajtra Alexander.

Ako sa čo najefektívnejšie naučiť cudzí jazyk?

Ako sa čo najefektívnejšie učiť?

Ako zmeniť svoj život k lepšiemu?

 

 

V tomto pomerne rozsiahlom príspevku budem dopodrobna rozoberať schopnosť, ktorá je v dnešnom otvorenom a predovšetkým multikultúrnom svete veľmi dôležitá. Poznať cudzí jazyk je ako objaviť stránku seba, o ktorej ste možno doposiaľ ani nemali potuchy. Veď sa aj hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Ja sa s týmto citátom nadmieru stotožňujem. Znalosť cudzieho jazyka nám umožňuje objavovať nové kultúry, rozširovať si poznatky z geografie či dejepisu, obohacuje našu slovnú zásobu, a zároveň posúva naše vlastné hranice myslenia a pochopenia okolia, tak ako sme ho doteraz ani nevnímali. Budem vychádzať najmä zo svojich vlastných skúseností, keďže sa momentálne aktívne učím dva cudzie jazyky, a to angličtinu a francúzštinu. Samozrejme sa nezabúdam ani rozvíjať v svojom rodnom jazyku, ľubozvučnej  slovenčine. 😉 Rada by som sa však v najbližšom roku znova začala venovať i ruskému jazyku, ktorý som obrazne povediac „zanechala“ na základnej škole. Zároveň som zahrnula i všeobecné štýly učenia, ktoré vám môžu pomôcť s prípravou i na iné školské predmety. Tieto postupy sú schopné nie len zmeniť váš prístup k učeniu a ku škole, ale predovšetkým k sebe samému a možno vás prinútia zamyslieť sa nad samým sebou, prehodnotiť svoj život – hodnoty a ideály, ktoré máte. Azda sa na seba budete pozerať i v novom svetle a získate tak druhý dych. Pustime sa teda do čítania!

 

Jednoduché kroky, tipy a rady pre lepšie učenie a život

 1. Najdôležitejšia je školská výučba jazyka, takže na hodinách len tak neleňošte a skúste pre zmenu aj dávať pozor. Verte, neverte môžete sa toho i tam mnoho priučiť. Možno vám to tak nepríde, ale na našej škole sú náhodou skvelí učitelia jazyka. 😀

2. Treba poznať spôsob učenia, ktorý najviac vyhovuje práve vám. Aké štýly učenia, cieľavedomého procesu, vlastne poznáme?

 

 1. vizuálno-neverbálny
 2. vizuálno-verbálny
 3. auditívny
 4. kinetický/kinestetický

 

Bližšie oboznámenie sa s vyššie uvedenými učebnými štýlmi

 

 1. Tento učebný štýl je príznačný pre ľudí, ktorí nové učivo radšej vidia v jeho grafickej podobe. Títo ľudia uprednostňujú pozorovanie vecí, sledovanie rôznych obrázkov, grafov, filmov, čohokoľvek, čo si dokážu v pamäti predstaviť v podobe nejakých grafických predstáv. Ťažšie zvládajú učenie, ak majú učivo sprostredkované len výkladom od učiteľa. Nemajú radi úlohy, kde sa kladie dôraz na slová, texty bez grafiky, prednášky bez použitia doplňujúcich schém, grafov, alebo obrázkov. Najlepšie sa týmto ľuďom učí z poznámok, ktoré sú bohato ilustrované, doplnené grafickými symbolmi. Prednášky učiteľov by si mali transformovať do pojmových máp, diagramov, do schém, ktoré si lepšie dokážu vybaviť v pamäti a zapamätať si ich. Učiť by sa mali v pokojnom a tichom prostredí za pomoci počítača, ktorého výstupy na obrazovke si dokážu ľahšie zapamätať. Najlepšie im vyhovujú prednášky, počas ktorých vyučujúci časť prednášok prednesie vo formách grafov a schém, kde prednášajúci vo veľkej miere využíva multimédiá a názorné ukážky z daného učiva.
 2. Ľudia s vizuálno-verbálnym učebným štýlom preferujú pri učení čítanie textu, dobre si pamätajú napísaný text a čísla. Majú dobre vyvinuté abstraktné myslenie, dokážu študovať úplne samostatne. Pri učení by si mali celú prednášku podľa možnosti čo najpodrobnejšie prepísať, ako i rôzne matematické vzorce a poučky. Keďže si vedia výborne zapamätať celý text, mali by často pri svojom učení využívať počítač, kde si môžu svoje poznámky prepisovať, upravovať a následne aj vytlačiť a učiť sa z nich. Prednášajúci učiteľ by mal brať ohľad na študentov s vizuálno-verbálnym učebným štýlom tak, že im ponúkne zoznam kvalitnej študijnej literatúry na domáce doplňujúce štúdium, alebo in rozdá k prednáške sylaby, poprípade tzv. „handouts“ z prednášky, využíva klasické didaktické prostriedky ako tabuľu či priesvitku.
 3. Pre týchto ľudí je najlepšou voľbou, ak učivo počujú vyrozprávané od vyučujúceho, poprípade z magnetofónovej pásky. Nepotrebujú si robiť veľa poznámok z prednášky, nakoľko väčšinu informácií z prednášky si dobre pamätajú a vo svojej pamäti si dokážu vybaviť samotnú reč ako i svoj vlastný hlas. Určite radšej počúvajú a rozprávajú sa, ako píšu a čítajú. Podľa toho, ako veľa učiva si títo ľudia dokážu zapamätať zo samotnej prednášky, by títo ľudia určite nemali vynechať ani jednu prednášku či hodinu vyučovania. Ich drvivá väčšina informácií pochádza práve z hovoreného slova na prednáškach či hodinách. Robia si minimum poznámok na prednáškach, a preto ďalšie učivo by si mali doplniť štúdiom učebníc alebo z rozhovorov so spolužiakmi. Najlepší spôsob pre nich ako sa pripraviť na skúšku je rozprávanie sa s ostatnými spolužiakmi, poprípade si nahrať prednášku na médium a potom si ju prehrávať v tzv. mŕtvych časoch. Učiteľ alebo prednášajúci by mal počas svojej prednášky meniť tón a výšku hlasu. Zdôrazňovať dôležité state učiva zvýšením hlasu, meniť melódiu hlasu, umožniť svojim študentom nahranie prednášky na médium, poprípade by im mal umožniť ďalšie konzultácie.
 4. Žiaci s prevažujúcim kinestetickým (pohybovým) učebným štýlom majú potrebu s učivom manipulovať. Takýmto spôsobom, keď môžu pri učení niečo robiť, napr. dotýkať sa predmetov, sa u nich vytvárajú asociácie medzi predmetom a učiacim sa učivom. S obľubou vykonávajú praktické pokusy či simulácie. Majú vynikajúcu psychomotorickú pamäť a rýchlo si osvojujú psychomotorické zručnosti. Pri učení sa by mali študenti v čo možno najširšej miere využívať trojrozmerné modely, poprípade počítač, kde môžu simulovať rôzne praktické využitie učiva. Učivo by si mali opakovať počas chôdze a v príprave na skúšku by si mali simulovať situáciu výberu otázky, prípravu na ňu a samotné odpovedanie na otázku. Učiteľ počas prednášky učiva by mal umožniť svojim študentom, pokiaľ je to možné, využívať k práci počítač, hoci aj na robenie si poznámok. Keďže títo žiaci radi pracujú s učivom, mal by do svojej výučby začleniť aj nejaké simulácie, praktické cvičenia či laboratórne práce. Svoj výklad by mal obohatiť aj praktickými skúsenosťami využitia učiva v praxi.

 

 

Žiak alebo študent, ktorý preferuje určitý učebný štýl pri učení, preferuje tento štýl aj pri prezentácii svojej duševnej práce. To znamená, že pokiaľ žiak sa učí z grafov a tabuliek, svoj výklad bude smerovať k ukážke a k prezentácii učiva pomocou grafov a tabuliek. Podobne to je aj s ostatnými žiakmi a s ich preferovanými učebnými štýlmi.

 

V praxi však nemusí existovať len jeden učebný štýl. Mnoho študentov môže využívať zmiešané učebné štýly, ktoré pozostávajú z dvoch, troch či dokonca až zo všetkých týchto štyroch učebných štýlov, ktoré sa časom môžu zdokonaľovať či dokonca meniť.

 

Ja som živým príkladom, keďže sa ozaj poctivo pripravujem na každý jeden predmet už od základnej školy. Zistila som, že mi vyhovujú všetky tieto štýly, i keď musím uznať, že pravdou je i to, že u mňa isté učebné štýly prevládajú viac ako ostatné. Je len na vás nájsť si ten, ktorý najviac vyhovuje práve vám. V škole sa však mnohokrát robia takzvané psychotesty, ktoré vám môžu pomôcť s určením vám najideálnejšieho učebného štýlu.

3. Domáca príprava ide ruka v ruke s výučbou na hodinách. Robiť si domáce úlohy je veľmi podstatné na každom jednom predmete, takže na to v každom prípade dbajte a venujte jej dostatok času na to, aby ste sa mohli v škole rýchlejšie posúvať, a tak byť i aktívnejším na hodinách. Ak premostím na štúdium cudzích jazykov, tak by som vrelo odporučila venovať čas i pracovnému zošitu. Najmä bilingválni študenti na tejto škole, ktorí si zakúpili učebnice spolu s pracovnými zošitmi, ktoré obsahujú i CD nahrávky. Mne osobne veľmi pomáha učiť sa z rôznych učebníc a prídavných materiálov („handoutov“), na čo zhodou náhod máme ako bilingválni študenti príležitosť, a ku ktorým máme zároveň i prístup. Využite to!

4. Láska k literatúre a kinematografii výrazne obohacuje naše obzory. Mnoho kníh a filmov je dnes prístupných už aj na Internete online, a to úplne zadarmo. Treba si však vyberať naozaj hodnotné a prínosné knihy a filmy, ktoré ulahodia nášmu duchu. Všetko máme na dosah ruky. Kto však preferuje „skutočnú knihu“ miesto čítania tej elektronickej z čítačky kníh, či mobilu, takú ktorú si môže poťažkať v ruke, jemne si v nej vankúšikmi prstov listovať a hmatom cítiť jej papierové strany a tvrdú väzbu, či čuchom jej zvláštnu vôňu, má na to príležitosť, a znova i (skoro) zadarmo – ak navštívite knižnicu, alebo ak chcete prispieť do svojej vlastnej zbierky kníh, tak takto môžete urobiť návštevou kníhkupectva. Odporúčam Verejnú knižnicu Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, ktorú navštevujem. Svoje pobočky v Košiciach má na KVP, Terase a Furči, a ďalej i v Šaci, či Nad Jazerom. Na rok zaplatíte len 3 eurá a je možné si požičať až 10 kníh v priebehu jedného mesiaca, a to i naraz. Hltajte slová a zvyšujte tak svoj intelekt. Výber je naozaj pestrý, knižnica usporadúva i mnohé burzy, akcie a podujatia, a zároveň ponúka i audioknihy a nespočetne veľa žánrov, vrátane cudzojazyčnej literatúry – maďarské, anglické, francúzske, ruské a tuším i nemecké knihy. Má i internetový portál, kde si prostredníctvom vlastného online profilu viete sledovať svoje výpožičky, informovať sa o rôznych tituloch či žánroch, ktoré ponúka, ale aj rezervovať či predlžovať výpožičky daných kníh. Je možné čítať i v priestoroch knižnice, ktorej interiér aj exteriér je vynovený, a tak pôsobí príjemnou atmosférou zvonka i zvnútra. Čo sa týka kníhkupectiev, tak by som vrelo odporučila Panta Rhei alebo Martinus. Obe majú aj webové stránky, na ktorých je možné nakupovať online a knihy si môžete dať doručiť na predajňu, či až priamo domov. Chcem však hlavne zdôrazniť bilingválnym študentom, že kníhkupectvo Martinus ponúka klasické anglické a americké tituly vo vydaní Collins Classics len za 3,65 eura za knihu. Takéto lacné cudzojazyčné knihy naozaj v žiadnom inom kníhkupectve nenájdete. Taktiež odporúčam vyskúšať zapojiť sa do každoročne organizovanej online súťaže Knižná šifra, ktorú Martinus organizuje, a v ktorej objavíte nové knihy, preveríte si svoje vedomosti zo súčasnej i historickej literatúry, môžete sa tak učiť hrou, a dokonca vyhrať poukaz(y) na zakúpenie nových kníh. Martinus sa nachádza v obchodnom centre Galéria na Toryskej ulici. Panta Rhei zas môžete nájsť v nákupnom centre Aupark na Ulici Námestia osloboditeľov, na Hlavnej ulici oproti cukrárni Aida v podchode je zas Palác kníh Panta Rhei a nakoniec v obchodnom centre Optima, ktoré sa nachádza na Moldavskej ceste. Okrem kníh odporúčam bilingválnym študentom a milovníkom jazykov i slovníky, a to konkrétne – prekladový a výkladový. Knižky pre samoukov tiež nie sú na zahodenie a mnohokrát obsahujú i CD nahrávky. Komu sa však nechce so sebou vláčiť slovníky, odporúčam nasledujúce aplikácie do mobilu:

a) Skvelé knižné i náučné aplikácie pre operačný systém Android:

i. knižné: Knihy Google Play, English Dictionary online, Wattpad, French-English Dictionary…

ii. náučné: 94%, Hlavné mestá sveta, Obesenec, Šachy, Sudoku, Mahjong, Krížovky, Pexeso, Logá firiem, Slovo…

b) Skvelé knižné i náučné aplikácie pre operačný systém iOS:

i. knižné: Knihy Google Play, Slovak dictionary, French dictionary, Russian Dictionary, Conjugaison, The Free Dictionary by Tarlex…

ii. náučné: 94%, Hlavné mestá sveta, Obesenec, Šachy, Sudoku, Mahjong, Krížovky, Pexeso, Logá firiem, Slovo…

 

Nakoľko vlastním mobil s iOS operačným softvérom zahrnula som väčšinu aplikácii, ktoré reálne používam, sú zadarmo a naozaj mi dobre slúžia takmer každodenne. Okrem vyššie uvedených aplikácii odporúčam stiahnuť si i textový editor. Ja napríklad používam Polaris Office, v ktorom píšem básne, úvahy, domáce úlohy a tiež tu mám uložené školské materiály.

5. Počúvanie hudby v ľubovoľnom jazyku vás učí mnoho nových slovíčok, fráz, pomáha vám lepšie porozumieť danému jazyku, no súčasne je hudba vhodná i pre ventilovanie stresu, zlepšenie nálady a schopnosti vnímať rytmus, čo takisto výrazne pomáha pri učení a zvýšení vašej osobnej inteligencie.

6. Šport a pohybové aktivity vám zas pomáhajú po kinestetickej stránke. Takisto ventilujete stres, zapotíte sa, uvoľníte sa a urobíte niečo pre vaše zdravie, a vaše telo sa vám za to takisto odvďačí. Ja som začala ráno cvičiť piatich Tibeťanov a snažím sa dvakrát do týždňa chodiť na jogu. V teplých mesiacoch sa rada premávam na bicykli. V neposlednom rade zbožňujem prechádzky, a často príležitosť ísť pešo uprednostním pred vozením sa dopravným prostriedkom, najmä ak mi to počasie a čas dovoľujú. Skúste niečo z toho aj vy!

7. Zdravá životospráva. Ak ste sa dostali až sem a ešte vás nič neodradilo, tak vás možno práve tento bod odradí. Ale prečo? Aký je nato rozumný dôvod? Nemusíte zmeniť celý váš jedálniček, ale mohli by ste sa predsa len vzdať niektorých potravín, ktoré vám naozaj škodia, alebo minimálne obmedziť ich konzumáciu. Dôležité je dodržiavať pitný režim – piť hlavne čistú vodu, nesladené nápoje a bylinkové čaje. Čo sa týka stravy, tak najlepšie je postaviť si primárnu výživu na ovocí a zelenine, preferenčne domácej, no keď nemáte tú možnosť, môžete nakupovať napríklad na trhu. Vynechať biele pečivo by vášmu organizmu taktiež „bodlo“, chutné a zdravšie alternatívy sú napríklad špalda, raž a z nich vyrobené pečivo a cestoviny. Nemusíte sa stať vegetariánom ani vegánom, ale jednoznačne odporúčam úplne vynechať konzumáciu nasledujúcich mäsových výrobkov: klobásy, párky, salámy, šunky, slanina, údené a prerastané mäso. Odporúčam však i naďalej v neveľkom množstve jesť kuracie, hovädzie i bravčové mäso. Nesmiem zabudnúť ani na ryby, obsahujúce napríklad fosfor, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jedálnička zdravého človeka. Zjedzte aspoň jednu rybu týždenne. Mliečne výrobky? Neodporúčam to s nimi preháňať, keďže už nie sú vôbec také zdravé ako kedysi, to isté platí i o mäse a celkovo o skoro všetkých potravinách, ktoré sú dnes na predajných pultoch. Ja obľubujem najmä syry, mlieko napríklad vôbec nepijem, keď sa ho však neviete vzdať je vhodnejšie kupovať si buď mlieko z pojazdného mliekarenského auta, alebo sedemdňové mlieko v obchode. Takýmto stravovaním sa z vás môže stať takzvaný reducetarián – človek, ktorý sa snaží o redukciu konzumácie živočíšnych produktov. Veľa ľudí kombinuje všetko so všetkým a vôbec si neuvedomuje ako im to škodí, alebo to preháňa s konzumáciou jednotlivých potravín, či jednotlivých druhov potravín. K mäsu už napríklad príloha nepatrí a mnoho ľudí to vôbec netuší. Mali by sme ho kombinovať len so šalátom, a ak ho už aj zjeme s prílohou, nemali by sme potom 6 hodín nič jesť. Šokujúce?! Pre mnoho ľudí áno. Medzi moje obľúbené zdravé prílohy patrí pšeno, pohánka, ryža, či varené zemiaky. Mali by sme do svojej stravy však zakomponovať i oriešky, mandle, semienka či strukoviny. „Pestrá zdravá strava, radosť do života dáva.“ Možno sa pýtate na sladkosti či slané pochutiny, ktorým mnohí ľudia holdujú. Najlepšie je vymeniť mliečnu čokoládu za horkú s obsahom kakaa viac ako 50 %. Výrazne podporuje myslenie a po čase si na nej možno i pochutíte. Ak sme pri iných sladkostiach, tak odporúčam radšej „domácu výrobu“, keďže presne viete čo do koláčov dávate, budete si ich aj viac vážiť a verte mi, že si na nich váš „pamlsný“ jazýček i viac pochutí. S ničím to však netreba preháňať. Ak máte chuť na slané, tak si nájdite alternatívne spôsoby na prípravu nejakých pagáčikov, tyčiniek z lístkového cesta s rascou či poprípade zemiakových lupienkov. Všetko sa dá, keď sa chce.

8. Tvorivosť a kreativita. Dajú sa uplatniť v mnohých veciach, ktoré každodenne robíte a niekedy ich aj nevedomky zaužívate. Medzi obľúbené kreatívne aktivity patrí napríklad: kreslenie, maľovanie, modelovanie, sochárstvo, písanie prózy a poézie, šitie, vyšívanie, štrikovanie, hra na hudobný nástroj, spev, tanec, varenie, pečenie, záhradkárstvo, dizajnérstvo a mnoho ďalších koníčkov. Myslím si, že škála výberu je viac než široká, a teda spomedzi týchto a ďalších možností existuje množstvo tzv. „hobby“, z ktorých si môžete vybrať. Stačí i jedno, ale nech je to také, ktoré vás urobí vskutku šťastnými. Niekedy však musíte i skúšať a skúšať, takže sa nenechajte týmto zdĺhavým procesom odradiť.

9. Neustále sa oboznamovať s novými vecami, kultúrne sa angažovať, spoznávať dnešný svet a ľudí. Myslím si, že k tomuto ozaj nemám čo dodať. Choďte z času na čas do divadla, na koncert alebo na nejakú zaujímavú prednášku, prispejte k debate/diskusii, navštívte zahraničie atď.

10. Duchovne sa rozvíjajte! „Čo len toto môže znamenať?“ mnohým z vás pri prečítaní tejto jednoduchej vety možno hlavou prebehla práve takáto myšlienka. Viera a nádej. Človek by nejakú mal mať, bez ohľadu na to, či je ateista alebo veriaci. Treba uznať, že existujú vyššie sily a niečo nad nami, v nás, či okolo nás, čo nás ovplyvňuje a my nad tým nemáme žiadnu kontrolu. Treba sa z času na čas nechať viesť prúdom a celkom sa tomuto poznaniu otvoriť. Život pre nás možno bude naozaj krajší.

11. Tráviť čas s rodinou a najbližšími priateľmi, jednoducho ľuďmi, ktorí robia náš svet takým krásnym ako je, i keď nám mnohokrát vedome či nevedome vedia ublížiť. Napriek všetkým rozdielom, kontradikciám a rozporom sa zmieriť s touto situáciou, naučiť sa odpúšťať a držať občas i jazyk za zubami, nehľadiac na to, či máme alebo nemáme pravdu. Na všetkom je štipka pravdy, a tak to jednoducho chodí. Netreba ľudí odsudzovať len za to, že možno nevidia veci tak jasne a zreteľne ako vy. Na sklonku dňa sme vlastne všetci len nedokonalé ľudské bytosti, ktoré si so sebou nosia všetky svoje omyly, bolesti, sklamania, radosti, sny, ambície, lásky, zážitky, skúsenosti, vedomosti a neistoty vo svojej krehkej ulite, s ktorou všade putujeme a zbierame si do nej ďalšie prínosné ponaučenia a životné pravdy. Na tej ceste ich bude ešte veľa, pretože sme úžasné tvory, ktoré toho vedia nesmierne mnoho dokázať i za ten krátky život, ktorý na planéte Zem prežijeme.

12. Chrániť matku Zem a zbytočne neplytvať jedlom a vodou, neničiť v rámci možností životné prostredie – nekupovať si priveľa šiat (second handy), nepoužívať mikroténové vrecúška a nákupné tašky, nepoužívať pri pití nápojov plastové slamky, nevyhadzovať veci len tak kade tade, najmä ak nám ešte môžu poslúžiť, recyklovať, využívať alternatívne energie (solárne panely, veterné mlyny, elektronický bicykel/automobil atď.) obmedziť konzumáciu a spotrebu všetkého škodlivého čoho sa len dá na minimum a nakoniec šíriť naše poznatky ďalej.

13. Extra odporúčania a návrhy, ktoré pre vás ešte mám sú:

 • pozerať videá na platforme Youtube v anglickom jazyku, ale nemám na mysli nejaké bezvýznamné blbosti… Odporúčam kanál TED-Ed alebo The School of Life a im podobné kanály. Veď viem, že ste v týchto veciach zbehlí a nejako na to už prídete. 😉
 • Tí ktorí si potrpia napríklad na hranie videohier, tak odporúčam tzv. videohry „príbehovky“, ktoré naozaj nesú hlbšiu správu akéhokoľvek pôvodu. Najmä vy chlapci! Z takých hier na Steame (Call of Duty, World of Tanks, FIFA, Need for Speed…) sa toho až tak veľa nenaučíte, aspoň čo sa slovnej zásoby týka… Myslím si, že slovíčka ako gól, štart, lez, strieľaj, skrč sa, bráň sa atď. by ste pochytili aj inde, ak by vám ich bolo až tak treba. Taktiež si nemyslím, že je vám prospešné poznať celý arzenál strelných a bohvieakých ešte zbraní, ak zo seba ani neviete vydať dve súvislé vety v cudzom jazyku. Voľba je len na vás, no i tak by som vám rada odporučila niektoré hry, keďže kedysi som i ja bola vášnivou hráčkou. Medzi moje obľúbené hry patria (patrili): hry od spoločnosti Telltale games (The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Jurassic Park…); ďalej skvelá príbehová hra Life Is Strange, jedna z mojich najobľúbenejších; Tomb Raider 2013 a The Rise of The Tomb Raider sú takisto hry, ktoré vás môžu naučiť niečo o kultúre a predovšetkým dávnej histórii vybraných krajín; ďalej je to populárna franchisa The Sims, kde môžete pochytiť neskutočnú základnú slovnú zásobu, keďže táto hra simuluje život ako taký; pre tých ktorý vlastnia herné konzoly ako Playstation alebo Xbox odporúčam Heavy Rain, Beyond Two Souls, The Last of Us, Until Dawn. S hrami to však nepreháňajte a nepodliehajte závislosti, ktorej sa potom ťažko zbavuje. Vo všetkom musíte mať mieru. Ak vás to baví a ventilujete si takto stres, tak s tým aj naďalej pokračujte, len pamätajte na to, že si čas strávený pred počítačom a na mobile musíte korigovať a ani s jedným zariadením to nepreháňať. Obe ničia vaše zdravie a až priveľmi vás rozptyľujú od toho, čo je v živote skutočne dôležité – vzťahy, reálne záľuby a zážitky.
 • Pozerajte televízne noviny aspoň párkrát do týždňa, alebo počúvajte správy v rádiu, miesto relácií o celebritách radšej pozerajte náučné a zábavné show a programy, akými sú napríklad Čo ja viem? Dobre vedieť, Duel, Záhady tela, dokumentárne filmy, ktoré vysielajú napríklad na RTVS, alebo si prepnite (nalaďte si) na programy ako sú Discovery World, Geographic Channel, History Channel, National Geographic, Nat Geo Wild, Animal Planet, Spektrum, Prima Zoom a ďalšie. Netrávte až tak veľa času na sociálnych sieťach bezvýznamným scrollovaním hore dolu prstom po obrazovke, čakajúc na každú jednu novú správu či upozornenie, ktoré na vás i tak počká.

 

To je z mojej strany všetko. Mnoho ľudí by povedalo, že priveľmi moralizujem, a že určite ani polovicu z týchto vecí vskutku sama nedodržiavam. Neboli by zas až tak ďaleko od pravdy.

Ešte stále na sebe pracujem a je to dlhší proces, ktorý nie je možné uskutočniť len tak  zo dňa na deň. Takisto ešte nie som plnoletá a vonkoncom nemôžem rozhodovať o všetkom vo svojom živote sama, ale i napriek tomu, sa každý deň snažím byť tou najlepšou verziou samej seba – naučiť sa niečo nové, pomôcť nejako človeku v núdzi, praktizovať pozitívne myslenie a myšlienky, takisto vďaku, modliť sa, vzývať Boha a dúfať, že sa moje sny raz naplnia, a že budem môcť nejako naozaj prispieť k tomu, aby táto planéta a hlavne ľudia boli lepší a neprestávali na sebe deň čo deň pracovať.

Stále je možnosť rozvíjať sa a posúvať hranice. Napriek bohatej histórii a súčasnému technologickému pokroku si nemyslím, že už bolo všetko objavené, všetko zistené, všetko povedané a odhalené. Ešte tu je stále niečo o čom nevieme, čo chýba, čo musíme nájsť. Dokážeme to však iba za takých okolností, že si priznáme, že tu ozaj nie sme len preto, aby sme žili zhýralo a užívali si života. Máme nejakú misiu, poslanie, osud či cestu, na ktorú sa musíme skôr či neskôr i tak vydať. Čím skôr tak učiníme, tým skôr nájdeme samých seba.

Táto misia, poslanie či cesta nemusí byť gigantických rozmerov, práve naopak, môže to byť úplná maličkosť, či skôr mnoho takýchto maličkostí, na ktoré keď sa však pozrieme s odstupom, odhalíme, že v skutočnosti sú súčasťou niečoho veľkolepého a nevysloviteľne krásneho.

Na nájdenie samých seba máme vonkoncom celý život, takže času je dosť. Napriek tomu by ste však mali začať už dnes, alebo najneskôr zajtra. Ozaj to neodkladajte až na pozajtra! 😀

 

Nakoniec by som ešte rada uviedla citát „z vlastnej dielne“:

 

„Striving for perfection isn’t sinful in its nature, but expecting things or us to even gradually become perfect overnight, and without any effort of ours can already be percepted as a sin. Profoundly, when we are doing so at the expense of others, and when we’re consiously or unconsiously hurting them by our behaviour towards them along the way“

– Zuzana Lazárová, 2018

 

V preklade:

 

„Usilovať sa o dokonalosť nie je samo o sebe hriechom, ale čakať, že veci, alebo i my sami sa (aj keď len postupne) staneme perfektnými zo dňa na deň, a to bez vynaloženia akéhokoľvek úsilia z našej strany, už môže byť považované za hriech. Najmä ak tak robíme na úkor iných ľudí, a keď im tak svojím konaním vedomky či nevedomky ubližujeme.“

 

 

Pamätajte na to, že nikdy nie je prineskoro začať plniť si sny. Nevzdávajte sa, choďte vpred, prijmite porážky s úsmevom, poučte sa z nich a znova napredujte. Vieru v seba samého vám nikto nemôže vziať. Ak viete, že je tu pre vás niečo čomu sa naozaj chcete venovať, tak vedzte, že bez ohľadu na to, koľko ľudí sa vás bude snažiť od konkrétnej veci odradiť, máte na to, ak tomu (u)veríte. Len vy sami viete, čo je pre vás najlepšie a najdôležitejšie. Najväčšie šťastie v živote je robiť to, čo vás ozaj baví a byť schopný sa tým i uživiť. Nežite cudzie životy, lebo tie vás nikdy nenaplnia šťastím, radosťou a zadosťučinením. Uchovajte si svoje morálne hodnoty a držte sa ich za každú cenu, no zároveň sa ich nebojte rozvíjať a naberať nové obohacujúce poznatky.

Zuzana

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počasie
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Ankety

Ktorá prvácka trieda sa tento rok na imatrikulácii predstavila najlepšie?

View Results

Loading ... Loading ...